IKANO Bank velger løsninger fra BBS

Vi valgte den elektroniske sikkerhetsløsningen Trust Solution fra BBS, fordi det vil føre til bedre sikkerhet og mer effektive tjenester for våre kunder, sier IKANOs Anne Jørgensen.

IKANO bank SE i Norge har signert avtale med BBS om elektronisk signering og identifisering. Med den elektroniske sikkerheten fra BBS som omfatter identifisering og signering kan vi foreta sikker kundeidentifisering og kundene slipper å måtte legitimere seg med pass og fylle ut papirer. – Kundene som kommer til oss, vil dermed uansett når på døgnet de måtte ønske det alltid kunne få opprettet en avtale eller få signert en kontrakt. Vi kan være sikre på at det er riktig person som foretar avtaleforholdet. Tidsmessig vil dette også føre til store besparelser for oss og kunden i saksbehandlingen, sier Anne Jørgensen. Tidligere skjedde disse prosessene på papir og ble behandlet manuelt og krevde gyldig legitimasjon som kundeidentifisering. Med denne løsningen vil prosessen skje elektronisk og kunden vil identifisere seg ved hjelp av BankID. Kunden slipper dermed å vente på postgang og tid til saksbehandling. Alt skjer ”der og da” elektronisk i løpet av den tiden kunden selv benytter på avtaleforholdet. – Vår markedsstrategi og internasjonale satsning lover godt for et videre samarbeid med BBS også for det internasjonale markedet, sier Jørgensen.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker