Julenissen blir stadig mer gavmild

Julenissen blir stadig mer gavmild. Det viser tall fra BBS. Julenisser som er sent ute med gavene, bruker nå i gjennomsnitt ca. 100 kroner mer per gave enn de nissene som handlet i forrige uke, opplyser informasjonssjef i BBS, Sigbjørn Larsen.

Gjennomsnittstransaksjonen gikk opp med ca. 100 kroner per transaksjon på mandag 21. desember, i forhold til hva den var i forrige uke. Mandag satte vi også foreløpig ny rekord både i antall kortbetalinger og omsetning. Mandag ble det foretatt over 5,3 millioner kjøp med kort. BBS registrerte en omsetning på over 2,6 milliarder kroner. Mandag var gjennomsnittsbeløpet per transaksjon på 496 kroner. Det er ca. 100 kroner mer per kortkjøp enn hva gjennomsnittstransaksjonen lå på i forrige uke.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Abonner