Korthandelen øker mest på Svalbard

Butikker på Svalbard kan vise til den sterkeste veksten i årets julehandel, men det er Akershus som har det høyeste gjennomsnittsbeløpet per korttransaksjon.

Tall fra BBS for uke 49 og 50 i 2007 sammenlignet med tall for samme periode i 2006, viser at korthandelen øker mest på Svalbard. Dette gjelder både bruk av kort og hvor mye de korthandler for. Veksten var på 25,5 % i antall transaksjoner og volumveksten var 28,3 %. For de to første ukene ble det gjennomført rett over 20 tusen kortkjøp til en verdi av 9,4 millioner kroner. Gjennomsnittsbeløpet på Svalbard var på 467 kroner.

Akershus og Troms i hver sin ende av tabellen
Akershus fylke topper statistikken over hvilket fylke som har det høyeste gjennomsnittsbeløpet per kortkjøp. I Akershus er det gjennomført nesten 4,8 millioner kortkjøp med et gjennomsnittlig beløp på 475 kroner. I andre enden av tabellen finner vi Troms med det laveste gjennomsnittsbeløpet. I Troms ble det gjennomført over 1,6 millioner kortkjøp med et gjennomsnittlig beløp på 356 kroner.

- Dette betyr ikke at innbyggere i Troms er gjerrige, men at kortet også brukes til mange kjøp med lave beløp, sier kommunikasjonsdirektør Stein-Arne Tjore i BBS.

Østfold er det eneste fylke som har nedgang i kortbruk
I Østfold er det nedgang i kortbruk sammenlignet med samme periode i fjor. Det er også en reduksjon i omsetningen med kort for uke 49 og 50 sammenlignet med tilsvarende periode i 2006. I Østfold ble det gjennomført 1,9 millioner kortkjøp med et gjennomsnitt på 386 kroner.

42,5 millioner kortkjøp på to uker
I løpet av de to første ukene i desember ble det gjennomført 42,5 millioner kortkjøp til en verdi av nesten 17,2 milliarder kroner. Gjennomsnittsbeløpet for en korttransaksjon i løpet av denne perioden var 403,63 kroner. Sammenlignet med 2006 gir dette en vekst i kortbruk på 7,9 % og en omsetningsvekst i korthandelen på 9,3 %.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Dokumenter og linker