NAV postmottak fagpost skal digitaliseres av BBS.

(Oslo, 25. november 2009) Kontrakten mellom NAV og BBS om postmottak og skanning ble signert i dag. –Avtalen innebærer at BBS skal digitalisere i hoveddel all fagpost for NAV, sier administrerende direktør i BBS, Ola Forberg. Avtalen har et betydelig omfang på 4 millioner papirforsendelser og 10 millioner ark, og innebærer en dobling av volumet for postmottak og skanning i BBS.

Postmottak og skanning for NAV NAV og BBS har i dag inngått en avtale om postmottak og skanning for NAV. Avtalen innebærer at BBS skal digitalisere hoveddelen av all fagpost som blir sendt til NAV fra brukere av NAV’s tjenester. Dette inkluderer mottak, sortering, skanning og datafangst av fagpost som omfatter alle skjemaer i NAV, som for eksempel søknad om barnetrygd, dagpenger, barnebidrag og trygdeytelser. Leveransen vil i tillegg kvalitetssikres ved manuell inntasting av den informasjon, som av ulike grunner ikke datafanges automatisk. Stort NAV-prosjekt for elektronisk dokumentbehandling Skanning av fagpost er del av et større NAV-prosjekt som omfatter elektronisk dokumentbehandling. - BBS har Storkunde offentlig som del av sitt satsningsområde, og det er derfor gledelig at vi lykkes med å få NAV med i vår kundeportefølje, sier administrerende direktør i BBS, Ola Forberg. Vi har et produksjonsapparat klart på Rommen som kan håndtere denne type volum, vi har erfarne medarbeidere som har bred erfaring med posthåndtering og datafangst, og en markedsledende maskinpark som prosesserer store volum papir. Omfang - Tjenesten som BBS skal levere vil føre til en fordobling av eksisterende volum på området elektronisk datafangst i BBS, der vi i dag hovedsakelig håndterer bankdokumenter, sier Forberg. Dette gir oss en unik mulighet til å bli bedre kjent med offentlig sektor og deres behov, og styrker postmottak-tjenesten, slik at tjenesten kan gjøres tilgjengelig i andre markeder og segmenter, sier Forberg. Kontrakten som ble signert i dag har en varighet på 3 år med opsjon på ytterligere ett år. Det er forventet et minstevolum på 4 millioner forsendelser og 10 millioner ark. Avtalen har også en opsjon på sykemeldinger, som utgjør et årlig volum på 3,5 millioner forsendelser og 5, 2 millioner ark. Pilotoppstart er satt til 15. februar 2010 og vil bli gradvis introdusert i alle fylker innen utgangen av 2010. For ytterligere informasjon, kontakt: Sigbjørn Larsen, informasjonssjef i BBS. Tlf. 22 89 86 33 / 97 62 46 78

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.