NETS utvider virksomheten til Estland

NETS-alliansen som er ledende på prosessering av korttransaksjoner i det nordiske markedet, ekspanderer sin virksomhet til de baltiske landene gjennom kjøp av den nasjonale kortprosessoren i Estland. Kjøpet understøtter NETS’ målsetning om å bli et av Europas ledende selskaper på prosessering av korttransaksjoner.

NETS offentliggjorde i dag overtagelsen av Pankade Kaardikeskus AS (PKK), den nasjonale kortprosessoren i Estland. Dette gjør det mulig for NETS å tilby en utvidet plattform, både ovenfor lokale og regionale kortinnløsere som ser etter en samarbeidspartner, som er i stand til å levere enhetlige løsninger på tvers av landegrensene.

- Gjennom ekspansjonen til Estland går vi inn i en ny region som har store muligheter. Samtidig kommer vi nærmere vårt målbilde for 2009, som er å kunne tilby enhetlige løsninger på tvers av Norden, Baltikum, Polen og Tyskland, sier Administrerende direktør i NETS, Klaus Frandsen.

Optimalisering av kortprosessering er av vesentlig betydning for handelsbedrifter og kortinnløsere, som i økende grad etterspør prosessering av transaksjoner fra spesialiserte selskaper med internasjonale rekkevidder, som NETS. Håndteringen av over 2,7 milliarder transaksjoner årlig i Norden og Baltikum, gjør det mulig for NETS-alliansen å tilby meget konkurransedyktige og kostnadseffektive løsninger.

NETS endrer ikke den daglige driften i PKK gjennom oppkjøpet. Hovedområdet i Estland vil fortsatt være å ivareta de tidligere eierbankene Hansabank (Swedbank), SEB, Danske Bank A/S avdeling Estland (Sampo Bank).

Alle ansatte i PKK, inkludert Administrerende direktør Raivo Tinn, viderefører arbeidsforholdet og vil være sentrale i den videre utviklingen av løsningene fra PKK/NETS.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Abonner