Ny rekord for AvtaleGiro

Aldri tidligere har så mange benyttet seg av AvtaleGiro. For første gang har BBS registrert nesten 51 millioner regninger som AvtaleGiro. – En gledelig utvikling som viser at stadig flere ser AvtaleGiro som en veldig effektiv og god løsning, sier forretningsansvarlig for betalingsløsninger i BBS, Bent Hansen.

Bare i løpet av fjoråret ble det registrert over 1 million nye faste betalingsoppdrag mellom privatpersoner og bedrifter. Totalt eksisterer det nå omtrent 8,25 millioner faste betalingsoppdrag.

-Dersom Ola og Kari Nordmann ikke hadde benyttet AvtaleGiro måtte nesten 51 millioner regninger ha blitt betalt på en annen måte, poengterer Hansen. – Hvilke samfunnsmessig konsekvenser dette ville ha medført vites ikke, men det ville trolig ha vært brukt betydelig mer papir i samfunnet. Samtidig som den enkelte forbruker ville brukt mer tid til å betale sine faste regninger.

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Med AvtaleGiro sørger banken for at regningene betales direkte fra konto på forfallsdato. Alle banker i Norge tilbyr tjenesten og omtrent 6 600 bedrifter er tilknyttet ordningen. Bare i løpet av 2007 tok 472 nye bedrifter ordningen i bruk.

-Det er tydelig at stadig flere velger å bruke tiden på noe annet enn å betale regninger, fortsetter Hansen. Utviklingen viser at brukerne opplever AvtaleGiro som den beste måten å betale faste regninger på.

Bedriften inngår en avtale om AvtaleGiro med egen bank og banken er en støttespiller i etableringsfasen. Deretter kan bedriften tilby AvtaleGiro til sine kunder. – Vi forventer fortsatt vekst for denne tjenesten etter hvert som stadig flere bedrifter og bedriftskunder vil innse fordelene ved å ta i bruk en slik løsning, sier Hansen.


FAKTA
Dette er AvtaleGiro:
- Bedre kontroll. AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Med AvtaleGiro blir regningene betalt direkte fra konto på forfallsdato.
- Oversikt. Man har alltid full oversikt og kontroll med konto via kontofon, nettbank og kontoutskrift.
- Varsling. Man slipper å tenke på regningene selv, betaling skjer automatisk på forfallsdato. Du får alltid varsling i forkant av en betaling.
- Stans av enkeltstående betalinger. En betaler kan frem til dagen før angitt betalingsdag stoppe betalingen.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Dokumenter og linker