Papirbaserte ladekort blir elektroniske

Med betalingsterminaler fra BBS blir teleselskapenes ladekort nå elektroniske. - Mindre svinn og aldri utsolgte ladekort er noen av fordelene for butikkene og kundene, sier Tommy Bjørn Johannessen som er prosjektleder i NorgesGruppen.

NorgesGruppen melder om at den elektroniske løsningen så langt har fungert bra. - Innføring av elektronisk lading av telekort er godt mottatt hos kjedene, sier Tommy Bjørn Johannessen som er prosjektleder i NorgesGruppen. Dette er en varegruppe som binder mye kapital i butikk og som er svært utsatt for svinn. Den nye løsningen gir bedre lønnsomhet for butikkene gjennom bortfall av svinn og redusert kapitalbinding. I tillegg elimineres utsolgtsituasjoner og det blir enklere å kjøre kampanjer fordi logistikken nå blir langt mer effektiv i forhold til distribusjon av fysiske kontantkort. På sikt håper vi at løsningen også kan brukes til andre produkter enn telekort. NorgesGruppen valgte løsningen fra BBS. I stedet for et papirkort, blir nå ladekodene fra teleselskapene skrevet ut fra kassen på kundens kvittering, ved hjelp av betalingsterminalene fra BBS. BBS leverer løsningen som sørger for distribusjon av ladekodene mellom teleselskapene og NorgesGruppens kassesystemer. - Mindre svinn og aldri utsolgte ladekort er noen av fordelene for butikkene og kundene, sier Tommy Bjørn Johannessen som er prosjektleder i NorgesGruppen. - Løsningen gjør det mulig å tilby online distribusjon av teleselskapenes ladekoder i alle NorgesGruppens butikker, sier salgssjef for Terminalløsninger i BBS, Morten Jensen. Teleselskapenes ladekoder anvendes for påfylling av ringetid for mobiltelefonkunder med kontantabonnement. De nye elektroniske ladekortene blir dermed tilgjengelige i Ultra, Meny, Spar, Kiwi, Joker og Mix. Teleselskapene Telenor, NetCom, Chess og Lebara er i dag etablerte på løsningen, sier Morten Jensen. Løsningen er utviklet for betalingsterminaler levert av BBS med BBS Teknologi. Ladekodene, som ligger i et elektronisk deponi i BBS, skal distribueres av BBS fra teleselskapene til butikkenes betalingsterminaler. Når en kortkunde ønsker å kjøpe mer ringetid i en av NorgesGruppens butikker vil betalingsterminalen koble seg opp til deponiet i BBS, få oversendt ladekoden og få skrevet denne ut på kvitteringen fra betalingsterminalen i butikken. På denne måten sikrer NorgesGruppen seg mot svinn i dette produktet, samtidig som butikken aldri blir utsolgt for ladekort. For teleselskapene er fordelen at lager og bestillinger alltid er oppdatert i henhold til markedets behov. Tjenesten dekker både integrerte og frittstående stasjonære betalingsterminalløsninger. Løsningen vil kunne håndtere alle kunder uavhengig om de betaler med bankkort i terminalen eller kontant. Det finnes også en funksjon for online annullering av ladekoder mot nevnte teleselskaper. Dette er en avtale inngått mellom NorgesGruppen, DnB NOR og BBS.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker