Premievinnere i Oslo kommunes eFaktura-konkurranse

Raventhiran Thuraisingam, Kornelis van den Berg, Cecilie D. Fossli og Line Johannessen ble vinnere av Oslo kommunes eFaktura-konkurranse. Vinnerne sendte inn forslag til slagord for eFaktura i konkurranseperioden. Over 8000 kunder har inngått eFaktura-avtale i kampanjeperioden.

Byråd for finans, Kristin Vinje, foresto premieutdelingen til vinnerne på Oslo Rådhus torsdag 22.oktober. Til stede var også blant annet Senior Cash Management Advisor Per Sannerud i Nordea og salgssjef for eFaktura i BBS, Tove Havn Skorge. - Mindre papir og mer effektiv fakturahåndtering for oss og bedre kontroll for kundene, sier de, og berømmer innsatsen til alle som har vært involvert i kampanjen. - Oslo Kommune hadde en målsetting om å få 20% av kundene i barnehage og SFO over på eFaktura i løpet av 2009. Allerede nå har de nådd 25%. Vinnerne av slagordkonkurransen ble tildelt gavekort fra 2000 til 5000 kroner for sine bidrag. Det var Raventhiran Thuraisingam som vant hovedpremien, et reisegavekort på 5000 kroner for slagordet: Spar energi! Bevar naturen! Få oversikt! Bruk eFaktura!

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker