Rekord i antall eFakturabrukere

Aldri før har det vært registrert så mange eFaktura-brukere i Norge. Snart har
850 000 nettbankkunder tatt eFaktura i bruk. I 2007 vil veksten i antall nye
eFaktura-brukere ligge på rundt 170.000

Stadig flere nordmenn ønsker å motta regningene som eFaktura. Tradisjonell regningsbetaling som betaling over skranke og manuell betaling i nettbank er i ferd med å få sterke utfordrere i eFaktura og AvtaleGiro. I løpet av 2007 vil vi se 850.000 unike brukere av eFaktura. Det innebærer en vekst på 170.000 brukere eller 25 prosent dette året.

eFaktura er en av de enkleste måtene å betale regninger på. eFakturaer kommer ferdig utfylt til nettbanken. eFakturaen betales med kun et klikk, og brukeren slipper blant annet å taste KID-nummer.

Totalt er det per 31. oktober presentert over 11,3 millioner regninger som eFaktura. Dette er en vekst på 45 % fra året før.

-Grunnen til den nye rekorden i antall brukere er først og fremst at flere bedrifter og virksomheter har startet å tilby eFaktura. Hittil i år har 104 nye bedrifter tatt i bruk eFaktura. Totalt er det 437 bedrifter som tilbyr tjenesten, sier forretningsansvarlig for eFaktura i BBS, Marianne Arveng.

Ved årets slutt forventer BBS at ca 34 % av alle nettbankbrukere har tatt i bruk eFaktura.

FAKTA
Dette er eFaktura:
1. eFaktura er elektronisk regningsbetaling. Regningen sendes til mottagerens nettbank, samtidig som mottageren kan velge å bli varslet via e-post om at ny eFaktura er ankommet.
2. Beløp og forfallsdato kan selvsagt endres. Betaling skjer ved et klikk.
3. Toveis kommunikasjon. I eFaktura-vinduet kan bedriftene legge inn flere kommunikasjonskanaler, for eksempel link til kundesenter for spørsmål, eller informasjon om nye produkter osv.
4. For å bruke eFaktura må betaleren nettbank. I dag har 3,4 millioner nordmenn adgang til Internett og det er ca 2,5 millioner nettbankkunder. Alle kan motta eFaktura, uavhengig av hvilken bankforbindelse de har.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Dokumenter og linker