SpareBank 1 og BBS inngår strategisk samarbeidsavtale

(Oslo, 7. desember 2009) SpareBank 1 har signert en strategisk samarbeidsavtale med BBS for en periode på fem år. Avtalen har en anslått verdi på en milliard kroner og omfatter ulike korttjenester-, betalings- og informasjonstjenester, samt elektroniske sikkerhetsløsninger.

– Avtalen vil gi SpareBank 1-bankene økt konkurransekraft på betalingsområdet på grunn av bedre kommersielle vilkår og mer omfattende utviklingssamarbeid, sier konserndirektør for IT, e-handel og innkjøp i SpareBank 1 Gruppen Eivind Gjemdal. – Vi er stolte over at SpareBank 1 valgte BBS, sier Mette Kamsvåg Grimstad, direktør salg/forretningsutvikling i BBS. Samtidig er vi ydmyke for at det er nå jobben begynner. I tillegg skal SpareBank 1 i gang med et strategisk utviklingssamarbeid med BBS for å kunne møte kundenes fremtidige behov på en bedre måte. Avtalen dekker også salgssamarbeid. Parallelt med at det inngås avtale om strategisk samarbeid, er det inngått avtale om at SpareBank 1-bankene overfører kundeporteføljen av Terminaler til BBS. - Vi skal altså ikke lenger selge fysiske terminaler i markedet men heller fokusere på å selge finansielle og transaksjonsbaserte tjenester, sier Gjemdal. Det ligger mye arbeid i en slik prosess og bak en slik signering. Vi ønsker å fremheve den profesjonalitet som partene har utvist i løpet av denne tiden som denne prosessen har pågått, sier Gjemdal.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Abonner