Sparebanken Vest velger BBS

Sparebanken Vest har inngått en avtale med BBS om drift av alle sine minibanker og innskuddsautomater. Samtidig selges minibankene til BBS med tilhørende service.

Gjennom avtalen har BBS overtatt ansvaret for automatene og vil gå i gang med flytte over på en moderne og kostnadseffektiv plattform. Tidligere har BBS inngått tilsvarende avtaler med flere store aktører. Gjennom avtalen med Sparebanken Vest har BBS ytterligere forsterket sin posisjon innenfor automatdrift. - Når vi nå inngår avtale med BBS om drift og vedlikehold av minibankene, er det et element i en effektiviseringsprosess i Sparebanken Vest som vil frigjøre kapasitet til vår kjernevirksomhet, sier IT-sjef Inge Ådland som legger til at for bankens kunder vil det fortsatt være en Sparebanken Vest automat. Muligheten til å påvirke tjenestetilbudet og lokalisering blir som i dag, avslutter Ådland. Kontantautomater er et viktig satsningsområde for BBS. Selskapet har ambisjon om å bli den ledende aktøren i Norden og kan tilby markedets ledende system for innsamling av minibanktransaksjoner ovenfor det norske og det nordiske markedet. - Avtalen med Sparebanken Vest er nok en bekreftelse på at BBS er en konkurransedyktig aktør innenfor området automat og kontanthåndtering sier Roger Aamoth, Forretningsansvarlig i BBS. For ytterligere informasjon, kontakt: Sigbjørn Larsen, informasjonssjef i BBS. Tlf. 22 89 86 33 / 97 62 46 78 Sparebanken Vest: Inge Ådland, IT-sjef, 93 00 37 30

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Abonner