Viktig melding - fare for kø: Årets julerush starter i ettermiddag

BBS utsteder følgende handlevarsel for i ettermiddag: På grunn av utbetaling av desemberlønnen til hundretusener av nordmenn i dag, kan det forventes moderat til stor kødannelse i kassene. Julerushet starter for alvor i ettermiddag.

Årets julerush starter i ettermiddag. Svært mange nordmenn får betalt ut desemberlønningen i dag 10. desember, og det betyr at julehandelen for alvor tar fatt. Hvert år registrerer BBS et markant hopp i kortbruken og handelsvolumene den samme dagen som desemberlønningen kommer.

- De som hadde håpet å styre unna det store julerushet har nå ikke mange timene igjen. Fra tidlig i ettermiddag vil køene bli lengre og lengre ved kassene og det vil tette seg ved inn- og utganger, sier kommunikasjonsdirektør Stein-Arne Tjore i BBS.

Basert på tall og statistikk utsteder BBS følgende varsel for de handlene i ettermiddag: Det er størst fare for kø i tidsrommet kl 16-18. Dette varselet gjelder hele uken til og med fredag.

- Med unntak av de resterende søndagene tror jeg vi har sett den siste dagen før jul hvor det blir registrert under 3 millioner korttransaksjoner uttaler Tjore. I dagene som kommer vil vi i de mest hektiske periodene registrere mellom 500.000 og 700.000 korttransaksjoner i timen forsetter Tjore. For å unngå handlemas og kø kan det være smart å handle på dagtid i ukedagene og tidlig på lørdag, helst før kl 12.

Planlegger du julehandelen til helgen vil det være fare for kødannelse og mest trafikk mellom reolene i tidsrommet kl 14 – 16. Det vil blåse moderat til frisk bris i kassalapper og julepapir.

Nordmenn trekker kortene sine som aldri før. BBS forventer ny kortrekord i år med 850 millioner korttransaksjoner. Den travleste handledagen før jul vil med stor sannsynlighet bli fredag 21. desember. I fjor var fredag 22. desember den aller mest hektiske handledagen, med i alt 4,4 millioner kortkjøp.

Systemene hos BBS som håndterer korttransaksjonene oppgraderes kontinuerlig for å ta unna for den økte trafikken. For hver eneste transaksjon sjekkes kortets status, PIN-kode (gjelder bankkort) og hvorvidt det er dekning på konto. 105.000 kortterminaler er nå tilknyttet betalingssystemet.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Dokumenter og linker