Sterk lønnsom kundevekst for Telio

- 10533 netto nye kunder i 2. kvartal 

Telio fortsetter å levere sterke resultater, og befester dermed posisjonen som en ledende leverandør av aksessuavhengig bredbåndstelefoni. Telio økte kundebasen med 10533 netto nye kunder i 2. kvartal, den sterkeste veksten siden 4. kvartal 2006. Omsetningen i 2. kvartal endte på 95,7 millioner kroner med et driftsresultat på 24,1 millioner kroner.

– Et driftsresultat på 24,1 millioner kroner representerer nok et sterkt kvartal for Telio, særlig tatt i betraktning at vi har etablert virksomhet i Sveits i år. Vi er også meget godt fornøyde med det sterke kundeinntaket i kvartalet, sier Eirik Lunde, administrerende direktør i Telio Holding ASA.

Reduserer prisene i Norge

I Norge reduserte Telio prisene til internasjonale destinasjoner vesentlig fra 1. februar. Selskapet forventer å se økt volum, flere kunder og økt kundelojalitet fra disse prisreduksjonene.

Kjøp av Bellit AS

Telio Telecom AS kjøpte Bellit AS i 2. kvartal. Bellit AS har vært tilstede i det norske telemarkedet i de siste 6 årene og tilbyr bredbåndstelefoni og mobile tjenester til privatkunder og bedriftskunder i Norge. Bellits begrensede størrelse og posisjon  gjorde det nødvendig å søke strukturelle løsninger, og for Telio var dette en god mulighet til ytterligere å styrke selskapets kundebase og posisjon i det norske markedet.

Fortsatt vekst i internasjonale markeder

Telio fortsetter å vokse utenfor Norge. Virksomheten i Nederland har hatt en særlig sterk vekst i kundeinntaket i løpet av andre kvartal, og kan vise til en økning i kundemassen på hele 112% mot samme periode i fjor.

Selskapet lanserte sine tjenester i det sveitsiske markedet i januar, og etablerte full drift og første distribusjonsfase i løpet av første kvartal 2010. Etter en rolig start i Q1 har kundeinntaket i Sveits tatt seg opp gjennom Q2 og selskapet hadde 2153 kunder i Sveits pr. 30. juni.

Sterke finansielle resultater

I andre kvartal 2010 oppnådde Telio-konsernet en omsetning på 95,7 millioner kroner mot 99,1 millioner kroner i samme periode i fjor. Omsetningen i Q2 09 inkluderte engangs implementeringsinntekter fra Nederland (0,5 millioner kroner) og Q2 10 er negativt påvirket av endringer i valutakurser (2 millioner kroner) og prisreduksjoner gjennomført fra 1. februar. EBITDA før effekter av oppkjøp var 34,3 millioner kroner (36 % EBITDA margin) sammenlignet med 36,4 millioner kroner i samme kvartal i fjor (37 % EBITDA margin). Driftsresultatet før effekter av oppkjøp ble 24,1 millioner kroner mot 26 millioner kroner i andre kvartal 2009.

(Se separat kvartalsrapport og markedspresentasjon for Q2 2010 på http://www.telioholding.no/investor_relations/reports_presentations)

For ytterligere informasjon, kontakt:

Eirik Lunde, administrerende direktør
Telefon direkte: 23 62 66 88
Mobil: 48 09 69 64
E-post: eirik.lunde@telio.no

Høyoppløselige bilder av adm. dir. Eirik Lunde kan lastes ned fra http://www.telio.ch/om_telio/presse

 

Om oss

The NextGenTel Group is a major player in providing fixed and mobile Internet communication services to consumers and businesses with a #2 position within xDSL broadband in the Norwegian market. The range of services covers access independent broadband, data net, Ethernet, VoIP, mobile and TV. In addition, the Group provides VoIP services to consumers in Denmark, Switzerland and the Netherlands. The company is headquartered in Oslo, Norway and is listed on the Oslo Exchange as NGT. NextGenTel's mission is to be a major force in defining and providing fixed and mobile internet communications to the consumer and small businesses.

Abonner

Dokumenter og linker