Telio leverer 8 % vekst i EBITDA og varsler ekstraordinært utbytte

Teliokonsernet leverte EBITDA på 76 millioner kroner for tredje kvartalet på rad i år. Omsetningen for Teliokonsernet i tredje kvartal endte på 316,6 millioner kroner.

-          Første og andre kvartal ga oss en god start på året, og vi følger opp i tredje kvartal med 8 % vekst i EBITDA sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2013. Konsernet genererer meget sterk kontantstrøm i henhold til målsettinger, og vil derfor foreslå å betale et ekstraordinært utbytte. Vi meldte etter oppkjøpet av NextGenTel at vi ikke ville kunne betale utbytte i 2014, men på grunn av sterke resultater vil vi inkludert ekstraordinært utbytte ha utbetalt 3,25 kroner per aksje i 2014. Konsernet er godt posisjonert for å nå selskapets finansielle målsettinger for 2014, sier Eirik Lunde, administrerende direktør i Telio Holding ASA.

EBITDA for Teliokonsernet var 76,3 millioner kroner og EBIT var 46,5 millioner kroner (EBIT justert for amortiseringskostnader på 9,6 millioner kroner relatert til oppkjøpet av NextGenTel AS). Resultat etter skatt ble 24,6 millioner kroner.

NextGenTel

I juli annonserte NextGenTel en avtale med Bofiber AS om å kjøpe selskapets 2000 fiberkunder samt å samarbeide om å bygge ut fiber i Bergensregionen. Dette betyr at innbyggere i Bergensregionen kan få ta del i denne fiberutbyggingen og få Internett-, TV-, mobil- og bredbåndstelefonitjenester levert fra samme leverandør, NextGenTel. I tillegg vil mange av NextGenTels nåværende kunder få tilbud om fiber og fortsatt beholde Internett og andre tjenester fra selskapet. Bofiber vil stå for fiberinfrastrukturen, mens NextGenTel vil være kontaktpunkt mot kunden og ansvarlig for salg, leveranse, kundeservice og drift.

Styret foreslår ekstraordinært utbytte

Styret vil innkalle til en ekstraordinær generalforsamling og foreslå å utbetale et ekstraordinært utbytte på 1,25 kroner pr aksje. Videre vil styret be om fullmakt til å utbetale kvartalsvise utbytter fremover.

Finansielle resultater

I tredje kvartal 2014 oppnådde Teliokonsernet en omsetning på 316,6 millioner kroner mot 325,8 millioner kroner i samme periode i fjor. EBITDA var 76,3 millioner kroner (24,1 % EBITDA margin) sammenlignet med 70,4 millioner kroner i samme kvartal i fjor (21,6 % EBITDA margin). Driftsresultatet ble 46,5 millioner kroner mot 37,0 millioner kroner i tredje kvartal 2013 (EBITDA og EBIT er justert for engangseffekter og EBIT er justert for amortiseringskostnader relatert til oppkjøpet av NextGenTel AS). (NextGenTel er konsolidert inn i Teliokonsernet fra 1. februar 2013.)

Se kvartalsrapport og markedspresentasjon for Q3 2014 på:

http://telioholding.no/Investor-relations/Reports-and-presentations

For ytterligere informasjon, kontakt:

Eirik Lunde, administrerende direktør
Telefon direkte: 23 62 66 88
Mobil: 48 09 69 64
E-post:
eirik.lunde@telio.no

Høyoppløselige bilder av adm. dir. Eirik Lunde kan lastes ned fra:

http://telioholding.no/News-and-media/Logos-and-pictures

Om oss

The NextGenTel Group is a major player in providing fixed and mobile Internet communication services to consumers and businesses with a #2 position within xDSL broadband in the Norwegian market. The range of services covers access independent broadband, data net, Ethernet, VoIP, mobile and TV. In addition, the Group provides VoIP services to consumers in Denmark, Switzerland and the Netherlands. The company is headquartered in Oslo, Norway and is listed on the Oslo Exchange as NGT. NextGenTel's mission is to be a major force in defining and providing fixed and mobile internet communications to the consumer and small businesses.

Abonner

Dokumenter og linker