Gledelig økning til turistvegene

Regjeringen dobler bevilgningen til Nasjonale Turistveger til 100 millioner kroner i sitt forslag til 2007-budsjett. – Dette gir reiselivet i mange regioner nye vekstmuligheter, sier Hilde Charlotte Solheim i NHO Reiseliv.

Regjeringen foreslår i forslaget til statsbudsjett for 2007 å styrke satsingen på Nasjonale Turistveger fra årets 50 millioner kroner til 100 millioner kroner i 2007. – Dette er en svært gledelig økning, som gjør det mulig å holde det ønskede tempoet i turistvegprosjektet. Skal man oppnå de ønskede lokale ringvirkningene av turistvegene, er det svært viktig at vi ikke får utsettelser som skaper usikkerhet for de som vil følge opp prosjektet med lokale investeringer, sier Hilde Charlotte Solheim. Prosjektet Nasjonale Turistveger drives av Statens Vegvesen, og innebærer utvikling og tilrettelegging av 18 nøye utvalgte turistvegstrekninger. NHO Reiseliv har deltatt i arbeidet med å velge ut strekninger og lage planer for hvordan statens innsats skal følges opp av næringsliv og kommuner lokalt, slik at prosjektet kan skape ringvirkninger i form av ny reiselivssatsning. T – Prosjektet Nasjonale turistveger er eit godt døme på korleis vegar, turisme og næringsverksemd i distrikta heng saman. Satsinga på natur, kultur og arkitektur gjer prosjektet eineståande. Prosjektet syner oss kor gode resultat ein kan få når fleire trekkjer i lag. Vi må halde fram med slikt arbeid med auka kraft, og eg oppmodar lokale styresmakter og næringsliv til å ta eit felles tak, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete i sin pressemelding om turistvegsatsningen. For 2007 er tiltak som gir E10 i Lofoten og riksveg 550 Jondal – Utne i Hardanger status som Nasjonale Turistveger prioritert. Innenfor den statlige bevilgningen er det ellers prioritert tiltak med sikte på at Geiranger – Trollstigen og Aurlandsfjellet skal få turistvegstatus i 2008, og at Rondane og Havøysund skal få slik status i 2009. Midlene vil også gå til tiltak på øvrige turistvegstrekninger.