Reiselivssatsing på rett spor

Økningen i midler til turistmarkedsføring, dobling av midlene til Nasjonale Turistveger og økt innsats for å hindre gjengroing av kulturlandskapet er svært godt nytt for reiselivet. Det samme er satsingen på samferdsel og kultur i statsbudsjettet.

– Forslaget til statsbudsjett for 2007 gir et signal om at Regjeringen forstår hva norsk reiseliv trenger for å kunne utvikle seg videre, sier direktør i NHO Reiseliv, Hilde Charlotte Solheim. – Dette er en god start på veien til å oppfylle løftene i Soria Moria-erklæringen om en slagkraftig satsning på norsk reiseliv, sier Solheim. I tillegg til at Regjeringen foreslår å øke midlene til turistmarkedsføring fra 172,5 til 200 millioner kroner og øker bevilgingen til Nasjonale Turistveger fra 50 til 100 millioner kroner, ligger det i landbruksbudsjettet en betydelig økt innsats for å hindre gjengroing av kulturlandskapet. Dette har stort betydning for norsk reiseliv. – Dette handler om å ivareta selve råvaren i det norske reiselivsproduktet: En variert natur og et landskap som blir holdt i hevd, sier Solheim. Økte midler til museer med 67 millioner kroner, en økning på 200 millioner til Kulturminnefondet og økningen på 2,1 milliarder kroner til samferdsel er også med på å gjøre forslaget til statsbudsjett til et godt utgangspunkt for å styrke reiselivet og heve standarden på det norske reiselivsproduktet. – Regjeringen skaper med dette budsjettet forventninger i næringen. Samtidig er det grunn til å minne om at reiseliv er en internasjonal konkurranseutsatt næring, med lav inntjening for mange bedrifter. Vi er derfor avhengige av et stramt budsjett som ikke sender kronekursen og rentene i været, sier Solheim. Hun minner samtidig om at sykelønnssaken ennå ikke er løst. – Om denne saken ikke finner en løsning, og forslaget i budsjettet blir stående, vil det være en alvorlig svekkelse av en ellers positiv satsing på reiseliv, avslutter hun.