Viktig løft for turistmarkedsføring

– Økningen i turistmarkedsføring til 200 millioner kroner er en milepæl i arbeidet med å selge norsk reiseliv internasjonalt. Dette bidrar til økt fremtidstro og vilje til å satse i norsk reiseliv, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Knut Almquist.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet som ble lagt frem fredag å øke det statlige bidraget til turistmarkedsføring fra 172,5 til 200 millioner kroner i 2007. Dette er i tråd med hva næringens aktører har bedt om. Et godt signal – Å øke den internasjonale kjennskapen til Norge som reisemål er oppgave nummer en, hvis vi skal lykkes med en nasjonal satsing på reiseliv. Forslaget til statsbudsjett er et signal om at Regjeringen vil følge opp løftene i Soria Moria-erklæringen om å satse på reiseliv, sier Almquist. Norge har lenge sakket akterut i sin internasjonale innsats til turistmarkedsføring. Den foreslåtte økningen neste år viderefører en sårt tiltrengt opptrapping som ble påbegynt i 2006. Det økte statlige bidraget til turistmarkedsføring skal forvaltes av Innovasjon Norge. Markedsføringsmidlene skal matches av økt privat innsats fra reiselivsaktørene. Dermed vil man til sammen få en klar styrking i den samlede innsatsen for å markedsføre Norge som reisemål internasjonalt. Sammen med et bedret samarbeid mellom Innovasjon Norge og sentrale reiselivsorganisasjoner om turistmarkedsføringen, gir økningen Norge mulighet til å hevde seg bedre i konkurransen om turistene. Forventninger NHO Reiseliv har store forventninger til regjeringens nasjonale reiselivsstrategi som er under utarbeidelse. – Skal reiseliv bli en hovednæring i mange norske distrikter, slik man håper, kreves helhetlig tenking og en erkjennelse av at næringen konkurrerer i et internasjonalt marked som blir stadig tøffere. Forslaget til statsbudsjett kan tyde på at Regjeringen er i ferd med å ta inn over seg den erkjennelsen, sier Almquist.