NISSAN BEGYNNER BYGGINGEN AV BATTERIFABRIKK I PORTUGAL -Fabrikken skal levere batterier til elbiler i Europa-

Nissan Motor Co., Ltd., har begynt byggingen av et toppmoderne og avansert produksjonsanlegg for lithium-ion batterier i Cacia i Portugal. Fabrikken vil være en viktig del av utrullingen av elektriske biler fra Renault-Nissan Alliansen i Europa.

Batterifabrikken blir bygd på en 30.450 kvadratmeter stor tomt som tilhører Renaults girboksfabrikk i Cacia og innebærer en investering på 156 millioner euro. Anlegget vil bli satt i drift i desember 2012 og vil ha en totalkapasitet på 50.000 enheter per år. Det forventes at det vil bli skapt om lag 200 arbeidsplasser ved det nye anlegget. 

”Cacia-fabrikken vil bli en av tre anlegg i Europa som leverer batterier til elektriske biler produsert av Alliansen, og de første batteriene vil bli levert til produksjonen av Nissan LEAF. Til samme vil de tre fabrikkene sette Alliansen i stand til å produsere elbiler i Europa i stor skala og fører dermed verden et skritt nærmere en nullutslippsframtid,” sa Nissan driftsdirektør Toshiyuki Shiga i sin tale ved byggestart.

Nissan startet i april i fjor byggingen av en batterifabrikk i Sunderland i Storbritannia, som vil bli satt i drift tidlig i 2012 med en årlig kapasitet på 60.000 enheter. Renaults anlegg i Flins i Frankrike vil begynne å produsere batterier i 2012 og vil få en total produksjonskapasitet på 100.000 enheter per år. 

”Åpningen av batterifabrikken i Cacia er nok et skritt på veien mot en elbilrevolusjonen ledet av Renault-Nissan-alliansen. Fabrikken vil levere batterier til en av Renaults elbiler i ZE-serien, Fluenze ZE, som blir lansert høsten 2011,” sa executive vice president for strategi og planlegging i Renault, Phillipe Klein.

Renaults girboksfabrikk i Cacia, 244 km nord for Lisboa, ble valgt som sted for den nye batterifabrikken på grunn av god tilgang til vei-, jernbane-, skip- og lufttransport. Prosjektet dro også nytte av sterk støtte fra de portugisiske myndighetene som deler Alliansens visjon om nullutslippsmobilitet.

Renault-Nissan Alliance har som mål å bli en global leder i nullutslippsmobilitet. Innen 2015 vil Alliansen ha kapasitet til å produsere 500.000 elektriske biler og batterier ved sine anlegg over hele verden, og dermed gjøre Alliansen til den eneste bilprodusentgruppen i verden som bygger elektriske biler og batterier i denne størrelsesordenen.

Alliansen har en bred tilnærming til markedsføring av elektriske biler som omfatter både bilene og infrastrukturen. Fram til nå har Renault og Nissan inngått mer enn 90 partnerskap med regjeringer, kommunale myndigheter og selskaper over hele verden om å få på plass de nødvendige incentivene og infrastrukturen for en vellykket introduksjon av slike biler.

I 2008 ble Portugal det første landet i Europa som inngikk i et partnerskap med Alliansen for nullutslippsmobilitet. Landet har bygd opp et omfattende nettverk av ladestasjoner, og denne sommeren forventer en at det skal være montert 1.350 enheter over hele landet, inkludert 50 hurtigladere. 

Nissan leverte ni Nissan LEAF-er til det portugisiske mobilitetskonsortiet MOBI.E og én til den portugisiske regjeringen i desember før den offisielle lanseringen til enkeltkunder i Europa i dette kvartalet.

###

 

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med:
Frode Langli,
Marketing Manager, Nissan Nordic Norge, +47 916 89 683,  flangli@nissan-europe.com
Taina Erkkilä Director, Communications, Nissan Nordic Europe Oy , +358 10770 5311, terkkila@nissan-europe.com

Du finner også mer informasjon om Nissan LEAF og bilder her:

http://newsroom.nissan-europe.com/no/no-no/LEAF/Product/Home.aspx  

Om Nissan i Europa

Nissan har om lag 12 500 ansatte i sin europeiske virksomhet innenfor design, forskning og utvikling, produksjon, logistikk og salg og markedsføring. I kalenderåret 2010 solgte selskapet 555 000 biler i 47 markeder i Vest- og Øst-Europa inkludert Russland. I tillegg produserte selskapet totalt 527 966 biler i sine fabrikker i Spania og Storbritannia.

Nissan Nordic Europe er Nissans import- og markedsorganisasjon for Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Latvia og Litauen. Selskapet har omkring 170 ansatte og har sitt hovedkontor i Finland.

Abonner

Dokumenter og linker