NISSAN MED NETTO INNTEKTER PÅ 311,6 MILLIARDER YEN I REGNSKAPSÅRET 2009

YOKOHAMA (12.mai 2010) – Nissan Motor Co., Ltd., kunngjorde i dag det økonomiske resultatet for regnskapsåret 2009 som ble avsluttet 31.mars 2010, og meldte følgende resultater til Tokyo-børsen: • Netto inntekter på 7, 5173 billioner yen (80,92 milliarder US$, 57,3 milliarder €), ned 10,9 prosent fra året før, der en sterk yen-kurs utlignet økningen i salgsvolum; • Driftsresultat på 311,6 milliarder yen (3,35 milliarder US$, 2,38 milliarder €); • Driftsresultat på 207,7 milliarder yen (2,24 milliarder US$, 1,58 milliarder €); • Nettoinntekter på 42,4 milliarder yen (460 millioner US$, 320 millioner €), sammenlignet med et underskudd på 233,7 milliarder yen i regnskapsåret 2008.

Resultatet for hele året ble bedre enn de prognosene som ble gitt da resultatene etter tredje kvartal ble meldt 9.februar 2010. Viktige årsaker til forbedring i Nissans resultat sammenlignet med fjoråret, var en vekst i salgsvolumet i de framvoksende markedene, spesielt i Kina, og den effektive gjennomføringen av restruktureringsplanen for å motvirke virkningene av den globale finans- og økonomiske krisen. ”Regnskapsåret 2009 var et ekstremt utfordrende år. I Nissan fokuserte vi på forbedring, i samsvar med selskapets restruktureringsplan, ” sa Nissans styreleder og konsernsjef Carlos Ghosn. ”Selv om vi fortsatt opererer i krisemodus, er Nissan i ferd med å å legge krisetidene bak seg uten å kompromisse med selskapets strategiske prioriteringer.” Nissan solgte totalt 3 515 000 kjøretøyer i regnskapsåret 2009, en 3 prosent økning sammenlignet med året før. I Nord-Amerika var salget 1 067 000 enheter, ned 5,8 prosent, salget i USA var 824 000 enheter, ned 3,8 prosent. I Japan var salget 630 000 enheter, opp 2,9 prosent. I Europa var salget 517 000 enheter, ned 2,4 prosent. Salget i Kina nådde 756 000 enheter, en 38,7 prosent økning. Andre markeder utgjorde 545 000 enheter, ned 7,8 prosent. I regnskapsåret 2009 lanserte Nissan de nye modellene Infiniti G37 Convertible, 370Z Roadster, NV200 Vanette, Fuga, Roox, PIXO, Patrol og March. Framtidsutsikter for regnskapsåret 2010 “Selv om vi stadig opererer i et miljø som er preget av volatilitet og usikkerhet, vil regnskapsåret 2010 bli et viktig år. Vi vil lansere en helelektrisk nullutslippsbil for massemarkedet til en rimelig pris, samtidig som vi vil utvide vår tilstedeværelse i de framvoksende markedene og ytterligere utvikle synergier i Renault-Nissan Alliansen”, sa Ghosn. De globale salgsprognosene for regnskapsåret 2010 er 3,8 millioner enheter, en økning på 8,1 prosent. Nissan vil lansere 10 helt nye produkter globalt: Nullutslippsbilen Nissan LEAF i USA, Japan og Europa; Infinity QX i USA, landene i Gulf-samarbeidsområdet og Russland; nyttekjøretøyene i NV-serien og en crossover-cabriolet i USA; Quest minivan på både det amerikanske og det kanadiske markedet; den nye minivanen Juke Elgrand og en ny minibil i Japan; og den andre bilen i Nissans globale kompaktbilserie, en rimelig sedan. Nissan vil fortsette å arbeide i henhold til forbedringsplanen som fokuserer på tre hovedområder: Inntektsvekst, stram kostnadsstyring og en positiv kontantstrømgenerering. Selskapet har som mål å fullføre sin restrukturering i regnskapsåret 2010. Basert på selskapets framtidsutsikter og under forutsetning av valutakurser på 90 yen/dollar og 120 yen/Euro, meldte Nissan følgende prognose for regnskapsåret som avsluttes 31.mars 2011 til Tokyo-børsen: • Nettoinntekter på 8,2 billioner yen (91,11 milliarder US$, 68,33 milliarder €); • Driftsresultat på 350 milliarder yen (3,89 milliarder US$, 2,92 milliarder €); • Ordinært overskudd på 315 milliarder yen (3,5 milliarder US$, 2,63 milliarder €); • Nettoinntekter på 150 milliarder yen (1,67 milliarder US$, 1,25 milliarder €); • Kapitalkostnader på 360 milliarder yen (4 milliarder US$, 3 milliarder €); og • FoU-kostnader på 430 milliarder yen (4,78 milliarder US$, 3,58 milliarder €); Basert på de aktuelle forretningsforholdene og en avveining av risiko og muligheter for dette året, planlegger Nissan å gjeninnføre utbetaling av utbytte for regnskapsåret 2010 med 10 yen for hele året – 5 yen som midlertidig utbytte og 5 yen som utbytte ved årets slutt. Note 1: Den 9.februar 2010 meldte Nissan følgende prognose til Tokyo-børsen basert på valutakurser på 92 yen/dollar og 132 yen/Euro for regnskapsåret som ble avsluttet 31.mars 2010: • Nettoinntekter på 7,47 billioner yen (80,43 milliarder US$, 56,06 milliarder €); • Driftsresultat på 290 milliarder yen (3,15 milliarder US$, 2,2 milliarder €); • Ordinært overskudd på 180 milliarder yen (1,96 milliarder US$, 1,36 milliarder €); og • Nettoinntekter på 35 milliarder yen (380 millioner US$, 270 millioner €). Note 2: Beløpene i dollar og Euro i resultatene er konvertert for å gjøre dem lettere å lese med kurser på 92,9 yen/dollar og 131,2 yen/Euro som var den gjennomsnittelige kursen for regnskapsåret som ble avsluttet 31.mars 2010. ###

Dokumenter og linker