Stein Nilsen – ny administrerende direktør for Nobina Norge

Stein Nilsen tiltrer som ny administrerende direktør for Nobina Norge. Med lang og bred erfaring fra ledende posisjoner innenfor transportsektoren i Norden blir han et viktig tilskudd til  Nobina-konsernet. Stein Nilsen kommer fra NSB der han var konserndirektør med ansvar for NSB Persontog.

Den første desember 2010 tiltrer Stein Nilsen som administrerende direktør Nobina i Norge. Frem til april 2010 ledet han NSB Persontog. Tidligere har han arbeidet 20 år i SAS konsernet, sist som leder for SAS flyvirksomhet i Norge.

– Med sin lange og brede erfaring fra den nordiske transportsektoren har Stein en unik kompetanse, og det som kreves for å lede den Norske virksomheten. Vår ambisjon er å bli ledende innenfor kollektivtrafikk med buss i Norden, og vi er meget glade for å få han ombord for å lede vår utvikling og ekspansjon på det norske markedet, sier Jan Bosaeus, vice VD i Nobina AB og leder for Nobina konsernets forretningsområde regional.

Omkring 260 millioner reiser gjennomføres årlig med Nobina, som er ledende innenfor kollektivtrafikk med buss i norden. Virksomheten omfatter regional kollektivtrafikk på kontrakt, samt interregional trafikk med ekspressbuss. Det Norske markedet er et av de største i Norden, og vil i årene fremover stå foran store endringer.

– Nobina forbereder seg for å ta aktivt del i den pågående utviklingen mot en større andel konkurranseutsatte offentlige kontrakter. Det er ingen tvil om at kollektivtrafikken kommer til å vokse fremover. Kombinasjonen av klimautfordringer og arealknapphet rundt byregionene vil nødvendiggjøre en større satsing på kollektivtrafikkene i årene fremover. Jeg ser frem til å lede arbeidet i et spennende marked med stort utviklingspotensial, sier Stein Nilsen, påtroppende administrerende direktør for Nobina Norge.

For mer informasjon vennligst kontakt:
Jan Bosaeus, vice VD Nobina AB och chef Affärsområde Regional, telefon: +46 (0)8 410 65 000
Stein Nilsen, Administrerende Direktør Nobina Norge AS, telefon: +47  91 65 25 81

 

 

Nobina-koncernen är Nordens största aktör inom kollektivt resande med buss och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Verksamheten omfattar regional trafik under kontrakt i Norden samt interregional trafik i egen regi genom dotterbolaget Swebus. Nobina-koncernen omsätter närmare 6,5 miljarder kronor per år, kör 3 500 bussar och är med cirka 260 miljoner resenärer per år ett av norra Europas tio största persontrafikföretag.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia