Pressemelding fra NOKAS i forbindelse med ranet 5. april: - De ansatte og deres sikkerhet er vårt viktigste ansvar

Pressemelding fra NOKAS i forbindelse med ranet 5. april: - De ansatte og deres sikkerhet er vårt viktigste ansvar (Stavanger, 6 april 2004): - Den store tragedien som opptar alle i Stavanger etter det brutale ranet i går, er det meningsløse drapet på politimannen Arne Sigve Klungland. Først og fremst er våre tanker og vår medfølelse hos hans familie, venner og politikolleger, sier Marius Ivan, regiondirektør i NOKAS. - NOKAS har i dag satt opp en belønning på 1 000 000 kroner for tips som fører til pågripelse og domfellelse av de som gjennomførte og sto bak dette ranet. Vi ønsker med dette å understreke at alle krefter må settes inn på å få grepet og dømt de ansvarlige for drapet på Arne Sigve Klungland, og vi ser også dette som et bidrag til større sikkerhet i fremtiden for våre ansatte, sier Marius Ivan. - I NOKAS er vår hovedoppgave etter ranet å ta oss av de av våre ansatte som ble utsatt for det brutale ranet, og av deres familier. Alle berørte fikk umiddelbart tilbud om samtaleterapi, som fortsetter utover dagen i dag - og så lenge det er behov for det, sier Marius Ivan. Ivan opplyser at ledere ved andre avdelinger av NOKAS i Norge blir informert og orienterer de ansatte der om det som har skjedd her i Stavanger, og hva NOKAS gjør videre: - Vi vil fortløpende orientere våre ansatte og eiere i saken, og oppretter en egen krisetelefon som de ansatte kan benytte seg av, også gjennom påsken. Det var 35 ansatte på arbeid da ranerne banet seg vei inn i et av NOKAS' kontorer i bygningen. I dette kontoret var det 4 ansatte. Mens ranerne slo seg gjennom veggen, trakk disse ansatte seg ut av rommet og inn i andre kontorer. Deretter ble NOKAS kontorer evakuert. Utenfor bygningen møtte noen av de ansatte enkelte av ranerne. Men de ansatte oppfattet dem som politifolk, og ranerne forholdt seg passive i forhold til de ansatte. Det var derfor i denne situasjonen ingen direkte konfrontasjoner eller aktive trusler rettet mot de ansatte. Utover dette ønsker ikke Marius Ivan å kommentere detaljer, og han henviser til at det er politiets ansvar å informere omkring ranet og etterforskningen av det, og vårt ansvar å legge alt til rette for politiet. - Det sier seg selv at NOKAS ikke kan drøfte sine sikkerhetsrutiner og sikkerhetsopplegg offentlig. Men et ran som dette medfører selvfølgelig at NOKAS grundig vil granske disse rutinene, i nært samarbeid med våre eiere, ansatte og med politiet. Vi vil snu hver stein for å se om noe kan gjøres bedre, først og fremst for å verne våre ansatte mot slike grove overgrep som det vi nå har vært vitner til, understreker Ivan. - Dette ranet ble gjennomført med usedvanlig brutalitet. Derfor har politiet hele Stavanger og Norge bak seg i den innsatsen som skal føre til at ranerne blir pågrepet og stilt til ansvar for sine handlinger så raskt som mulig, sier Marius Ivan. Kontaktperson: Marius Ivan, regiondirektør i Nokas, mobiltelefon 913 09 352, epost: marius.ivan@nokas.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no

Abonner