Båtbransjen fornøyd med at dieselavgiften droppes


PRESSEMELDING
Båtbransjen fornøyd med at dieselavgiften droppes
NORBOAT, Norges Båtbransjeforbund, er svært fornøyd med at regjeringspartiene har valg å droppe forslaget om økt dieselavgift på 3,24 kroner pr. liter for fritidsbåter, som Regjeringen la frem i statsbudsjettet.
- Dette viser at Dieselaksjonen med samarbeidspartnere, og alle andre, har nådd frem med argumentasjonen sin, og beslutningen er en seier for båtlivet langs norskekysten. Regjeringspartiene skal ha honnør for at de lytter til båtfolket, og velger å snu i denne saken, påpeker Prytz.
- Vi har hele tiden påpekt at forslaget ville få betydelige og utilsiktede konsekvenser for båtlivet, spesielt for de som i kyst-Norge og er avhengige av fritidsbåten til mer enn rekreasjon. Vi pekte også på at forslaget ikke nødvendigvis ville medføre noen miljøgevinst, og samtidig at tiltaket var forbundet med en rekke uheldige konsekvenser tilknyttet logistikk som trolig ikke var Regjeringens hensikt.
For ytterligere informasjon vennligst kontakt
NORBOAT v/Erlend Prytz
Mobil: 90 19 04 40
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no