Båtimporten økte med 16 prosent


PRESSEMELDING
Oslo, 15. mars 2007

Båtimporten økte med 16 prosent

Det fortsetter å flyte inn med importerte fritidsbåter til Norge. I 2006 steg verdien til formidable 2,73 milliarder, og gikk dermed opp fra 2,26 milliarder året før. Det tilsvarer en økning på 16 prosent totalt. Antall importerte båter har vokst fra 13.496 i 2005 til 15.073 i 2006. Gjennomsnittsbåten har økt med 3,7 prosent i pris. Etter mange år med tosifferet vekst ser det imidlertid ut til av veksten i seilbåtimporten vil avta noe. Veksten i 2006 var på magre to prosent.

- Det er fremdeles meget gode tider i båtbransjen, og siden 2001 har vi hatt en betydelig vekst. Nordmenns appetitt for båtliv er formidabel, og har blitt en fritidssyssel for hele familien. Jeg tror det er mange grunner til dette. Ønsker man fred å ro kan man putre til en stille havn, og når barna blir for utålmodige kan man legge turen innom en av de mange byene og tettstedene som ofte har sommeraktiviteter for hele familien. Ønsker man fart og spenning finnes det nok av båter som kan tilby det også, sier Erlend Prytz, administrerende direktør i NORBOAT (Norges Båtbransjeforbund).

Populære båter fra Sverige
Sverige er fortsatt det landet som sender fremdeles flest fritidsbåter til Norge målt i kroner, men Finland gjør et stort byks og nærmer seg søta bror. Totalt sett hadde svenskene 17 prosents andel av importen i fjor, mens finnene sto for 15,8 prosent av importen. Men med en vekstrate på 30 prosent vil finnene neste år kunne ta igjen svenskene som kun økte med 20 prosent. Tyskland og England ligger på henholdsvis 3. og 4. plass med 14,1 og 10,9 prosent hver. Tyskerne er suverent størst på seilbåter, og nesten dobbelt så stor som Framkrike som tar andreplassen. Svenskene og engelskmennene konkurrerer jevnt i klassen for litt større båter med innenbordsmotor. Størst vekst i denne gruppen har italienerne med hele 84 prosent.

- Dette overrasker meg ikke. Vi vet at flere av de større italienske aktørene satser tungt på det norske markedet med merker som Azimut, Ferretti og Benetti, sier Prytz.

Målt i kroner er verdien av den svenske importen høyest, med nærmere 465 millioner kroner. Finland har overtatt andreplassen med 432 millioner, mens Tyskland på tredjeplass sender oss båter til en verdi av 385 millioner kroner. Amerikanerne fosser også frem, nå er de oppe i en kvart milliard, noe som gir dem en sjetteplass.
– Sterk norsk økonomi, støttet av god fart i bransjen og relativt lav dollarkurs, gjør at mange amerikanske merker vi ikke har sett på en stund kommer tilbake, sier Prytz.

Også båter fra land i Øst-Europa har en markant økning. Særlig har det kommet mange båter fra Litauen og Polen de senere årene. Riktignok har mange av disse båtene norske merkenavn som Skorgenes og Marex. - Det er en interessant utvikling som kanskje vil tilta i tiden som kommer, da det er flere norske båtbyggerier som vurderer å flagge ut hele eller deler av sin produksjon, fortsetter Prytz.

Veksten i importen av seilbåter avtar noe, men tallene er likevel rekordhøye. Tyskland og Frankrike er de to klart største aktørene innenfor dette markedet. Navn som Bavaria, Jeanneau og Benneateu selger alle meget godt. I 2006 ble det importert 1165 seilbåter til en samlet verdi av 610 millioner kroner.

- Messen Sjøen for alle arrangeres 16.- 25. mars på Norges Varemesse i Lillestrøm. Messen har aldri hatt så mange nyheter som i år, og er for lengst fulltegnet av utstillere.For mer informasjon vennligst kontakt:
Aud Høva, messesjef Sjøen for alle, tlf. 23 08 62 83/ 915 57024 – ah@norboat.no
Erlend Prytz, adm. dir. i NORBOAT, tlf. 23 08 62 84 / 901 90440 – ep@norboat.no
www.norboat.no
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no