Økende bevissthet hos norske båtbyggere om bruk av tropisk trevirke

Samtidig som bruken av tropisk trevirke i norske fritidsbåter går ned, registreres en stadig økende bevissthets hos norske båtbyggere når det gjelder bruk av tropisk trevirke til båtbygging.

En nylig avholdt brukerundersøkelse i regi av NORBOAT (Norges Båtbransjeforbund) viser at ca. 60 prosent av norske båtbyggere i dag benytter tropisk trevirke i fritidsbåtene. Videre fremgår det at 90 prosent av disse planlegger å redusere forbruket og at 50 prosent har redusert forbruket over de siste tre årene med gjennomsnittlig 35 prosent. Flere bedrifter oppgir videre at de har konkrete planer om å avvikle all bruk av tropisk trevirke innen få år.

NORBOAT ser positivt på denne utviklingen. Det finnes i dag miljøsertifisering av tømmer, for eksempel FSC (Forest Stewardship Council), som anerkjennes av de tyngste miljøvernorganisasjonene og myndigheter, som har som formål å bidra til bærekraftig hugst. - NORBOAT oppfordrer norske båtbyggere som benytter tropisk trevirke til å påse at tømmeret er sertifisert av anerkjente organisasjoner, noe vi også ser en økende tendens til, sier Erlend Prytz som er adm.dir i NORBOAT. Han forteller videre at det foregår arbeid innenfor EU som har som formål å forhindre import av ikke-bærekraftig hugst, samtidig som norske myndigheter arbeider med saken. Dette er alle positive tiltak, og mens vi venter på resultatene, tillater vi oss å glede oss over at norske båtbyggere handler proaktivt, noe vi mener er kjennetegner norske båtbyggere, og som underbygges av resultatet fra brukerundersøkelsen.


For mer informasjon kontakt:
Erlend Prytz, tlf: 23 08 62 84, mob: 90 19 04 40, epost: ep@norboat.no