Norconsult-ansatte eier 100 prosent av egen milliardbedrift


Pressemelding:

Får nytt tilbud om aksjer for 32 mill. kr:

Norconsult-ansatte eier 100
prosent av egen milliardbedrift

(Sandvika, 27.10.06) Samtidig med at konsulentselskapet Norconsult i disse dager passerer en milliard kroner i omsetning i år, gjør selskapet en rettet emisjon mot sine ansatte. Navngitte medarbeidere i Norconsult og heleide datterselskaper får i denne forbindelse anledning til å tegne seg for halvannen million A-aksjer til en samlet sum på nesten 32 millioner kroner.

– I et kompetansebasert selskap som vårt må vi aldri glemme at det er de ansatte som er fundamentet for virksomheten. Alle medarbeidere hos oss skal derfor få tilbud om eierandel i selskapet. Det sikrer at de økonomiske resultatene som skapes fordeles til dem som har skapt dem, sier adm. direktør John Nyheim.

- Vår eiermodell, der alle aksjer eies av ansatte, sikrer at vi kan gi råd uavhengig av eksterne interesser samt at selskapets strategi og utvikling kan bestemmes der verdiene skapes og uten påtrykk utenfra, sier Nyheim.

Kapitalforhøyelsen denne gang gjennomføres ved at eksisterende aksjonærers fortrinnsrett fravikes, idet nye aksjer bare skal kunne tegnes av navngitte personer. Dette er nødvendig for å oppfylle formålet med emisjonen, som er å knytte nøkkelpersoner til selskapet gjennom eierskap og i større grad få yngre nøkkelpersoner sterkere inn på eiersiden. Dersom emisjonen fulltegnes vil de 32 millioner kronene bli fordelt med ca. 770 000 kroner til aksjekapital og ca 31,2 millioner kroner til selskapets overkursfond.

Å ha aksjer i eget selskap har vært en god investering for de ansatte i Norconsult de siste tre-fire årene, ettersom avkastningen i gjennomsnitt har ligget på over 20 prosent i denne perioden.

Norconsult er Norges største tverrfaglige rådgivningsselskap, med betydelig virksomhet internasjonalt. Selskapet leverer tverrfaglige rådgivningstjenester – fra idéutvikling og overordnede planer til prosjektering og driftsstøtte. Årlig gjennomfører selskapet flere tusen små og store oppdrag i inn- og utland. Utenlandsaktiviteten utgjør i dag ca. en femdel av selskapets totale omsetning. Selskapet er eiet av de ansatte og har ca. 1100 ansatte, hvorav ca. 1000 i Norge og ca. 100 i utlandet. Selskapets omsetning vil i 2006 passere en milliard kroner.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Adm. direktør John Nyheim, tlf: 67 57 15 07 / mobil: 91 33 99 21
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no