Årsrapport 2012

Sterk kapitalposisjon, uendrede kostnader og økte inntekter

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten:
- I 2012 hadde vi flere kunder, mer kapital og høyere lønnsomhet enn noen gang tidligere. Vi ligger foran planen som ble fastsatt i 2011. På dette grunnlaget skal vi forme fremtiden til Nordea med nære kunderelasjoner, uendrede kostnader og økt avkastning på egenkapitalen.

- 85 000 nye relasjonskunder og flere forretninger med kundene førte til høyere inntekter i fjerde kvartal og for hele 2012. Målet om uendrede kostnader ble nådd i 2012. Selv med en utlånsvekst på 3 % gikk risikovektede eiendeler ned med 9 %.

Avkastning på egenkapital økte til 11,6 % i 2012, og ren kjernekapitaldekning økte til 13,1 %. Det er foreslått et utbytte på EUR 0,34 per aksje. Det tilsvarer en utbytteandel på 44 %, som er i tråd med Nordeas utbyttepolitikk.

(Se også konsernsjefens kommentarer på side 2)

Året 2012 mot året 2011 (fjerde kvartal 2012 mot tredje kvartal 2012):

  • Samlede driftsinntekter opp 8 % (opp 7 %), driftsresultatet opp 11 %* (opp 15 %)
  • Ren kjernekapitaldekning før overgangsregler opp fra 11,2 % til 13,1 % (opp fra 12,2 %)
  • Tap i forhold til utlån opp fra 23 til 28 basispunkter (ned fra 30 til 29 basispunkter)
  • Midler til forvaltning EUR 218mrd, opp 16 % (opp 4 %)
  • Avkastning på egenkapitalen 11,6 %, opp fra 11,1 %* (opp til 12,1 % fra 10,1 %)
  • Foreslått utbytte EUR 0,34 (EUR 0,26 i fjor)
  • Det er satt et ambisiøst finansielt mål og etablert en ny kapitalpolicy.

Nøkkeltall, EURm 4.kv.
2012
3.kv.
2012
Endr.
%
4.kv.
2011
Endr.
%
2012 2011 Endr.
%
Netto renteinntekter 1 429 1 441 -1 1 427 0 5 752 5 456 5
Sum driftsinntekter 2 630 2 469 7 2 558 3 10 236 9 501 8
Resultat før tap på utlån 1 303 1 176 11 1 292 1 5 050 4 282 18
Tap på utlån -244 -254 -4 -263 -7 -933 -735 27
Tap i forhold til utlån, årsbasis, bp 29 30   33   28 23  
Driftsresultat 1 059 922 15 1 029 3 4 117 3 547 16
Driftsresultat, justert             3 718* 11*
Risikojustert resultat 846 749 13 815 4 3 245 2 714 20
Resultat per aksje utvannet, EUR 0,21 0,17   0,19   0,78 0,65  
Avkastning på egenkapitalen, % 12,1 10,1   12,3   11,6 10,6  
Avkastning på egenkapitalen,
justert, %
            11,1*  

*Eksklusive restruktureringsavsetningen i tredje kvartal 2011 på EUR 171m.
Valutakursene for DKK, NOK og SEK for postene i resultatregnskapet i fjerde kvartal 2012 er henholdsvis 7,44, 7,48 og 8,71.

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO,+46 8 614 7814
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210

Gå til IRs rapportsider

Tags:

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker