Den europeiske sentralbanken gir banklisens til Nordea Holding Abp

Den europeiske sentralbanken har bevilget banklisens til Nordea Holding Abp. Banklisensen er et ledd i forberedelsene frem mot Nordeas flytting til bankunionen og fusjonen av Nordea Bank AB (publ) inn i Nordea Holding Abp.

Banklisensen som Nordea Holding Abp har blitt bevilget av Den europeiske sentralbanken, er en viktig milepæl for Nordeas flytting til Finland, som er medlem av bankunionen. Flyttingen ble godkjent av aksjonærene i Nordea Bank AB (publ) da rundt 96 prosent stemte for flytting på generalforsamlingen 15. mars 2018. Som et resultat av den bevilgede banklisensen vil Nordea Holding Abp endre navn til Nordea Bank Abp. 

Gjennom å ha hovedkontor i et land i bankunionen sikrer vi at Nordea omfattes av de samme rettferdige, stabile og forutsigbare regelverkene som våre konkurrenter.  

Nordea forventer at flyttingen vil være til det beste for kundene, aksjonærene og medarbeiderne. Nordea vil fortsette å være en betrodd partner som har som mål å tilby kundene de beste tjenestene på markedet når som helst og hvor som helst. Det forventes ingen endringer i den daglige driften som vil berøre kundene. 

I forbindelse med søknaden om banklisens har Nordea frivillig forpliktet seg til å fra 1. oktober 2018 følge tilsynskollegiets felles beslutning fra 2018 frem til Den europeiske sentralbanken har fattet en beslutning om tilsynskrav, utarbeidet i henhold til tilsynsevalueringen (SREP) for 2019 gjennom den felles tilsynsmyndigheten.

Fusjonen som iverksetter flyttingen, planlegges å tre i kraft 1. oktober 2018 gitt at vi har alle nødvendige godkjenninger fra myndigheter.  

For mer informasjon:
Synne Ekrem, kommunikasjonssjef i Nordea Norge, tlf. 997 67 996

Tags:

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker