Ett Nordea – ny juridisk struktur

I dag, 2. januar 2017, er fusjonene mellom Nordea Bank AB (publ) og datterbankene i Danmark, Finland og Norge gjennomført. Alle datterbankenes eiendeler og forpliktelser er overført til Nordea Bank AB (publ), og de respektive datterbankene Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Plc og Nordea Bank Norge ASA har blitt oppløst. Bankvirksomheten i Danmark, Finland og Norge vil bli drevet i filialer av Nordea Bank AB (publ).

- Dette er et stort skritt videre i endringen av virksomheten vår. En enklere juridisk struktur gjenspeiler i større grad den nordiske måten vi jobber på i dag. Vi viderefører vårt engasjement i de respektive landene og fortsetter arbeidet med å skape den beste banken for kundene. Beslutningene skal også i fremtiden tas nær kunden, slik det alltid har blitt gjort. Med en enklere struktur reduserer vi kompleksiteten i banken og gjør det mulig å fokusere på å skape økt verdi for kundene gjennom å utnytte vår samlede kompetanse, sier konsernsjef Casper von Koskull.

Etter fusjonene (overgangen til den nye filialstrukturen) kommer Nordea til å fortsette å samarbeide nært med aktuelle myndigheter i de ulike landene og følge opp nasjonale tiltak for å sikre finansiell stabilitet i hjemmemarkedene. Fusjonene vil derfor fra Nordeas side ikke påvirke arbeidet med å sikre den finansielle stabiliteten og like vilkår for systemviktige banker og filialer i alle våre hjemmemarkeder.

Ledelsen er svært opptatt av å sikre like vilkår i de landene som utgjør våre hjemmemarkeder. 

Lenke til oversikt over den juridiske strukturen på nordea.com.

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15

Christian Steffensen, pressesjef i Norge, +47 40882373 

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker