Foreløpige resultater for første kvartal

Foreløpige resultater for første kvartal Økt driftsresultat til tross for markedsturbulens Som i fjor vil konsernsjefen i Nordea, Thorleif Krarup, på generalforsamlingen senere i dag presentere informasjonen nedenfor vedrørende foreløpige resultater for første kvartal 2001. Nordeas foreløpige driftsresultat for første kvartal 2001 var EUR 555 millioner, opp 17 % sammenlignet med fjerde kvartal 2000. Inkludert Christiania Bank og Kreditkasse økte driftsresultatet med 15 %. Resultat eksklusive investeringsgevinster (inklusive reklassifisering) viste sterk utvikling. Resultat pr. aksjer var EUR 0,13 (EUR 0,58 for hele 2000). Egenkapitalrentabiliteten var 14,1 % (19,7 % eksklusive avskrivning på goodwill) i første kvartal. Stabile renteinntekter, lavere kostnader og resultater fra kunderelaterte trading-aktiviteter bidro til den positive utviklingen. Netto provisjonsinntekter var redusert, først og fremst på grunn av lavere inntekter fra kapitalforvaltning. Dette er en følge av både fallende aksjekurser internasjonalt og noe redusert kundeaktivitet. Turbulente kapitalmarkeder og reduserte aksjekurser internasjonalt i første kvartal påvirket også de nordiske børsene. De fleste børsdeltagere har derfor fått verdien av sine porteføljer redusert. Da Nordeas aksjeportefølje stort sett føres til markedsverdi ble investeringsinntekter negativt påvirket i første kvartal. Denne utviklingen var balansert av en positiv utvikling for både obligasjoner og sertifikater, først og fremst på grunn av reklassifisering (EUR 68 millioner) av konsernets rentebærende verdipapirer tidligere klassifisert som finansielle anleggsmidler. Reklassifiseringen til omløpsmidler følger kontantkjøpet av Christiania Bank og Kreditkasse. Resultatet er også påvirket av høyere avsetninger for utlånstap, selv om de fremdeles holder seg på et lavt nivå. - Jeg er tilfreds med forbedringen av våre kjerneinntekter. Til tross for vanskelige forhold på kapitalmarkedene økte kvartalsresultatet. Dette viser at den pågående integrasjonsprosessen innen konsernet ikke har redusert vårt fokus på kunder, kostnadskontroll og den daglige driften, sier konsernsjef Thorleif Krarup. De fullstendige kvartalsregnskapene vil som tidligere kunngjort offentliggjøres den 25. april 2001. For ytterligere informasjon: Thorleif Krarup, Group CEO, +46 8 614 7800 Arne Liljedahl, Chief Financial Officer, +46 8 614 7996 Sigurd Carlsen, Sjef for Investor Relations, +46 8 614 7852, +46 70 204 9878 Erik Evrén, Group Media Relations, +46 8 614 8611 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/10/20010410BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/10/20010410BIT00500/bit0001.pdf

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker