Forvalter 50 milliarder i ny pensjon

Nordea Liv har det siste året hatt en vekst i porteføljen av pensjonsavtaler med investeringsvalg på 25 prosent til vel 50 milliarder kroner. – For første gang er denne delen av vår virksomhet større enn de tradisjonelle pensjonsordningene med rentegaranti. Produkter med investeringsvalg gir kunden større mulighet for høyere inntekt som pensjonist, sier Randi Marjamaa, administrerende direktør i Nordea Liv.

– Den sterke veksten på dette området det siste året skyldes i hovedsak god avkastning, og dermed verdiøkning, på inngåtte avtaler. Men veksten har også sin forklaring i at en rekke bedrifter har forbedret tjenestepensjonsordningen for sine ansatte. Hele 11 prosent av medlemmene i våre bedriftsordninger har fått satt opp innskuddssatsene i løpet av de siste tolv månedene, opplyser Marjamaa.

Hun synes det er gledelig at flere bedrifter tar større ansvar for sine ansattes pensjoner. – Dette blir stadig viktigere for å bli oppfattet som en attraktiv arbeidsgiver, sier hun.

Anbefaler høy aksjeandel

Nordea Liv anbefaler sine kunder å plassere pensjonsmidlene i fond som har en høy andel aksjer, fordi dette over tid gir best avkastning på midlene. I årets tre første måneder var avkastningen i innskuddsfondet Aktiva Bedrift 100 (100 prosent aksjer) 4,7 prosent, mens den i Aktiva Bedrift 50 (50 prosent aksjer) var 3,4 prosent. Til sammenligning var verdijustert avkastning for kunder med rentegaranti i gjennomsnitt 1,2 prosent i perioden.

Godt resultat – styrket soliditet  

Nordea Liv fikk et resultat før skatt i første kvartal på 148 millioner kroner, mot 146 millioner kroner i samme periode i 2016. Resultatet inkluderer en avsetning til «langt liv» med 40 millioner kroner. Selskapet har til sammen avsatt 2.630 millioner kroner for å møte større forpliktelser som følge av økt levealder i befolkningen. Ved utgangen av kvartalet utgjorde soliditetskapitalen 13.958 millioner kroner, og utgjør 30,3 prosent av forsikringstekniske avsetninger med garanti.

Kontaktpersoner:

Adm. direktør Randi Marjamaa    Telefon 92 80 10 21
Økonomidirektør Jørn Nøstdal   Telefon 98 28 02 30

Tags:

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Multimedia

Multimedia