Forventet kapitalgevinst for Nordea når Visa Inc. kjøper Visa Europe Ltd.

Visa Inc. og Visa Europe Ltd. offentliggjorde i november 2015 at de har inngått en avtale om at Visa Inc. skal kjøpe Visa Europe. Nordea er aksjonær og medlem i Visa Europe og forventer å kunne bokføre en gevinst når transaksjonen er sluttført. Nordeas gevinst før skatt forventes å ligge et sted mellom 90 og 130 millioner euro i kontanter med en mulig tilleggsgevinst på preferanseaksjer på rundt 25 prosent av kontantdelen. I tillegg har Nordea krav på inntekter av den solgte virksomheten som det foreløpig ikke er mulig å tallfeste.

Verdien av hele Visa Europe-transaksjonen er 16,5 milliarder euro bestående av en kontantdel på 11,5 milliarder euro og preferanseaksjer for 5 milliarder euro som kan konverteres til A-aksjer i Visa Inc., samt et mulig vederlag (earn-out) på maksimalt 4,7 milliarder euro som tidligst vil bli betalt ut fire år etter at avtalen er sluttført.

Transaksjonen krever myndighetenes godkjennelse og forventes å bli sluttført i andre kvartal 2016.

For mer informasjon:

Rodney Alfven, leder av Investor Relations, +46 (0)72 235 05 15
  
  

Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet.

Tags:

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker