Generalforsamling 2003 i Nordea

Generalforsamling 2003 i Nordea På dagens generalforsamling i Nordea AB (publ) ble balansen og resultatregnskapet for 2002 godkjent. Generalforsamlingen vedtok et utbytte på 0,23 euro per aksje og at registreringsdagen skal være 29. april 2003. Utbetalingene ventes å finne sted 7. mai 2003. Styret og administrerende direktør ble fritatt for ansvar for 2002. Gunnel Duveblad, Birgitta Kantola og Lars G Nordström ble valgt som styremedlemmer for en periode på to år. Gunnel Duveblad er født i 1955 og er administrerende direktør i EDS North Region, som omfatter Danmark, Finland, Norge, Sverige, Belgia, Nederland og Luxembourg. Birgitta Kantola er født i 1948 og er finanskonsultent og styremedlem i Fortum Abp, Vasakronan AB og Akademiska Hus AB. Lars G Nordström er født i 1943 og er administrerende direktør og konsernsjef i Nordea. Harald Arnkværn, Claus Høeg Madsen og Timo Peltola ble gjenvalgt som styremedlemmer for en periode på to år. Dan Andersson og Edward Andersson sa fra seg gjenvalg. Styret har dermed følgende sammensetning: Kjell Aamot, Harald Arnkværn, Hans Dalborg, Gunnel Duveblad, Birgitta Kantola, Claus Høeg Madsen, Bernt Magnusson, Lars G Nordström, Jørgen Høeg Pedersen, Timo Peltola og Maija Torkko. På det etterfølgende konstituerende styremøtet ble Hans Dalborg valgt til styreformann. KPMG Bohlins AB ble gjenvalgt som revisor til og med generalforsamlingen i 2007. Generalforsamlingen vedtok å opprette en valgkomité frem til neste ordinære generalforsamling. Valgkomitéens oppgave er å legge frem forslag til nye styremedlemmer og revisor samt vederlag og honorar for disse på neste generalforsamling. Valgkomitéen skal bestå av styrets formann samt yttterligere minimum tre og maksimum fem medlemmer. De tre største aksjonærene i selskapet har rett til å utnevne et styremedlem hver. I tillegg har styreformannen og de tre andre styremedlemmene rett til sammen å oppnevne ytterligere en eller to medlemmer slik at sammensetningen av komitéen så langt mulig gjenspeiler den totale aksjefordelingen i Nordea. Videre vedtok generalforsamlingen å redusere aksjekapitalen med 22.593.410,56 euro. Vedtaket innebærer at aksjekapitalen etter reduksjonen blir 1.160.460.823,12 euro. Reduksjonen skal gjennomføres ved inndraging, uten vederlag, av de 57.008.000 aksjer som ble gjenkjøpt og eies av Nordea. Beløpet skal avsettes til et fond som skal anvendes etter vedtak av generalforsamlingen. Generalforsamlingen vedtok å gi styret fullmakt frem til neste generalforsamling til å beslutte kjøp av egne aksjer på børs eller ved å gi kjøpstilbud til alle selskapets aksjonærer. Totalt kjøp skal utgjøre maksimalt en tiendedel av totalt antall aksjer i selskapet. Formålet med kjøpet er å tilbakeføre midler til selskapets aksjonærer og på denne måten bidra til en mer effektiv utnyttelse av selskapets ressurser. Kjøp skal betales med midler fra fond som ble opprettet i henhold til vedtak i generalforsamlingen 19. november 1999, 11. april 2000 og 24. april 2003. For mer informasjon: Kjell J. Flø, informasjonsdirektør, Norge, 22 48 50 24 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT02120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT02120/wkr0002.pdf

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker