Godt salg av IPS

Fra 1. november til årsslutt 2017 har det blitt etablert 10.000 IPS-kontoer til en verdi av 220 millioner kroner i Nordea Liv.
- Interessen og kunnskapen om pensjon har fått et betydelig oppsving, sier Randi Marjamaa, administrerende direktør i Nordea Liv.

- Jeg er glad for å se at stadig flere tar ansvar for egen pensjon. Det er tydelig at myndighetenes grep for å etablere enkel og gunstig pensjonssparing har virket, sier hun.
Det er de mellom 50-59 år som er de mest ivrige IPS-sparerne, men pensjonssjefen legger til at det er en positiv overraskelse at mange yngre nå velger å rigge seg for pensjonstilværelsen.
- 25 prosent av de som har etablert en IPS-konto hos oss er under 40 år, sier Marjamaa.

Tar eget initiativ
Pensjon har tidligere vært noe kundene har tatt stilling til etter oppfordring fra en kunderådgiver i banken.
- Vi har sjelden sett at kundene selv har tatt inititativ til pensjonssparing. Her har det nå skjedd et skifte. Hele 85 prosent av de etablerte IPS-kontoene før årsskiftet, ble etablert av kunden selv. Det bekrefter at flere har pensjon høyere på agendaen, sier hun.
 

Leverer solid avkastning
De med pensjonssparing sin i Nordea Livs fond har hatt et godt år i 2017. Nordea er Nordens største kapitalforvalter, og i 2017 økte forvaltningskapitalen med 12,2 prosent og utgjør nå 118,9 milliarder kroner. Investeringsvalg økte med 24,0 prosent i siste 12 måneders periode. Fjoråret var et godt år og avkastningen i innskuddsfondet Aktiva Bedrift 100 (100 prosent aksjer) var 17,4 prosent, mens Aktiva Bedrift 50 (50 prosent aksjer) har levert en avkastning på 12,1 prosent.
– Nordea Liv har levert solid avkastning over tid i våre fond. Vi oppfordrer alle med lang sparehorisont til å skru opp aksjeandelen i porteføljen. Historisk sett gir det best avkastning, sier Marjamaa.

Godt resultat
Nordea Liv fikk et resultat før skatt per 4. kvartal på 639 millioner kroner, mot 481 millioner kroner i samme periode i 2016. Resultatet inkluderer en avsetning til «langt liv» med 280 millioner kroner. Selskapet har til sammen avsatt 2.894 millioner kroner for å møte større forpliktelser som følge av økt levealder i befolkningen. Ved utgangen av 4. kvartal utgjorde soliditetskapitalen 14.722 millioner kroner, og utgjør 31,9 prosent av forsikringstekniske avsetninger med garanti.
  

For mer informasjon:
Randi Marjamaa, administrerende direktør i Nordea Liv, telefon 92 80 10 21
Jørn Nøstdal, økonomidirektør i Nordea Liv, telefon 98 28 02 30

Tags:

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker