Kundene medeiere i Nordea Liv & Pension i Danmark

Foreningen NLP kjøper 25 prosent av aksjekapitalen i danske Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S.

Foreningen NLP, som representerer kundene i Nordea Liv & Pension, kjøper minoritetsandelen fra Nordea Life Holding AB. 

- Dette er en unik mulighet til å ivareta interessene til både kundene og Nordea Liv & Pension, sier Nils Bolmstrand, CEO i Nordea Life Holding AB. 

- Vi ønsker kundene velkommen som medeiere. Med den nye eierstrukturen vil vi styrke Nordea Liv & Pensions posisjon i Danmark ytterligere til fordel for både kundene og selskapet, sier Nils Bolmstrand. 

Prisen på 25 prosent av aksjekapitalen er DKK 2 175 millioner (EUR 291m). Bokført verdi er DKK 1 098 millioner. I tillegg vil Foreningen NLP investere DKK 932,5 millioner i hybrid kjernekapital utstedt av Nordea Liv & Pension. 

I forbindelse med transaksjonen deler Nordea Liv & Pension ut EUR 375 millioner til Nordea Life Holding AB og styrker dermed Life-konsernets kapitalposisjon med rundt 16 prosentpoeng. 

Transaksjonen er signert av Foreningen NLP og Nordea Life Holding AB. Den må godkjennes av det danske Finanstilsynet. 

 
For mer informasjon:

Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15

Ragnar Roos, fungerende leder av Group External Communications, +46 76 787 69 84

Informasjonen i denne pressemeldingen er informasjon Nordea Bank AB (publ) er pålagt å offentliggjøre i henhold til EUs forordning nr. 596/2014 om markedsmisbruk. 

Tags:

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker