MiFID II: Nordea velger å ta analysekostnadene selv

Nordea Asset Management har besluttet å selv ta kostnadene til ekstern analyse når MiFID II-direktivet trer i kraft 3. januar 2018. Det innebærer at kostnadene til ekstern analyse ikke lenger vil bli trukket fra kundenes avkastning i fondene.

- Ved å behandle eksterne og interne analysekostnader på samme måte skaper vi åpenhet og gjør det enklere for kundene våre å ta investeringsbeslutninger. Etter vårt syn er dette i tråd med hensikten med MiFID II og noe vi i Nordea støtter fullt ut, sier Snorre Storset, leder av Wealth Management i Nordea.


Hensikten med MiFID II-direktivet er økt åpenheten for kunden. I henhold til direktivet skal kapitalforvalterne spesifisere kostnader knyttet til analyse, for eksempel skriftlige analyser og rådgivning på telefon. Kapitalforvalteren har da valget mellom å selv ta kostnaden eller overføre kostnaden til kunden som en del av forvaltningskostnadene. I dag inngår analysekostnadene i transaksjonsgebyrene og meglergebyrene som fondene betaler selv.

For mer informasjon kontakt:
Synne Ekrem, kommunikasjonssjef i Nordea Norge, mobil 99 76 79 96

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker