MiFID II: Nordea velger å ta analysekostnadene selv

Nordea Asset Management har besluttet å selv ta kostnadene til ekstern analyse når MiFID II-direktivet trer i kraft 3. januar 2018. Det innebærer at kostnadene til ekstern analyse ikke lenger vil bli trukket fra kundenes avkastning i fondene.

- Ved å behandle eksterne og interne analysekostnader på samme måte skaper vi åpenhet og gjør det enklere for kundene våre å ta investeringsbeslutninger. Etter vårt syn er dette i tråd med hensikten med MiFID II og noe vi i Nordea støtter fullt ut, sier Snorre Storset, leder av Wealth Management i Nordea.


Hensikten med MiFID II-direktivet er økt åpenheten for kunden. I henhold til direktivet skal kapitalforvalterne spesifisere kostnader knyttet til analyse, for eksempel skriftlige analyser og rådgivning på telefon. Kapitalforvalteren har da valget mellom å selv ta kostnaden eller overføre kostnaden til kunden som en del av forvaltningskostnadene. I dag inngår analysekostnadene i transaksjonsgebyrene og meglergebyrene som fondene betaler selv.

For mer informasjon kontakt:
Synne Ekrem, kommunikasjonssjef i Nordea Norge, mobil 99 76 79 96

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker