Nordea: Årsresultat 2002

Årsresultat 2002 Forbedrede resultater i fjerde kvartal · Driftsresultatet opp 12 % · Samlede inntekter økte 4 %; høyere netto renteinntekter og provisjonsinntekter · Kostnader opp 7 %. Dette skyldes oppkjøpet av LG Petro Bank og enkelte restruktureringskostnader kombinert med sesongmessige utslag · Utlånstap fortsatt på et relativt lavt nivå · Nettoresultatet opp 67 % til EUR 323 millioner Markedsforholdene utfordrende i 2002 · Samlede inntekter redusert med 4 % og kostnader økt med 2 % justert for Postgirot Bank · Lavere utlånstap, EUR 261 millioner eller 0,19 % av lån · Resultat per aksje EUR 0,30 (EUR 0,53) · Avkastning på egenkapitalen (eks. goodwill) 11,3 % (19,2 %) · Foreslått utbytte EUR 0,23 per aksje - uendret fra 2001. Forbedringer oppnådd - mer å gjøre · Redusert resultatvolatilitet - lavere aksjeeksponering og salg av skadeforsikring. · Kapitaleffektiviteten forbedret - opprettholdt finansiell styrke til tross for vekst i utlån og foreslått høyt utbytte · Stabil kredittkvalitet - lave tap på utlån og konsentrasjon om nordiske kunder · Noen kostnadstiltak iverksatt - kostnadsforbedring har topp prioritet i 2003 "Vårt resultat for 2002 er akseptabelt under de vanskelige markedsforholdene, men fremdeles ikke tilfredsstillende. Vi har likevel begynt å se forbedringer etter at vi har identifisert og fokusert på våre kortsiktige prioriteringer. Vi har redusert svingningene i resultatene og inntektene har vært stabile gjennom hele året. Risikovektede eiendeler og økonomisk kapital ble redusert, og selv om tap på utlån vokste noe i fjerde kvartal, er kredittkvaliteten tilfredsstillende. Pågående integrasjon og forbedringer i hele organisasjonen forventes å holde kostnadene uendret i 2003 sammenlignet med 2002. Under de nåværende økonomiske forholdene, vil lønnsomhet og kapitaleffektivitet komme før vekst, og økt kostnadseffektivitet vil være hovedfokus i tiden fremover", sier Lars G Nordström, konsernsjef i Nordea. Onsdag 19. februar 2003 Lars G Nordström Konsernsjef - Det vil bli avholdt telekonferanse med ledelsen 19. februar 2003 kl. 17.00, sentraleuropeisk tid. (Vennligst ring +44 (0) 20 7162 0183, passord Nordea, 10 minutter på forhånd.) - Denne årsrapporten er tilgjengelig på Internett. - En lysbildepresentasjon er tilgjengelig på Internett. For mer informasjon: Arne Liljedahl, Group CFO/EVP +46 8 614 7996 Sigurd Carlsen, leder av +46 8 614 7852 (eller +46 70 204 9878) Investor Relations Erik Evrén, leder av Group +46 8 614 8611 (eller +46 70 946 5389) Media Relations Finansiell kalender: Generalforsamlingen vil bli avholdt 24. april Rapporten for første kvartal 2003 vil bli utgitt 7. mai Rapporten for andre kvartal 2003 vil bli utgitt 20. august Rapporten for tredje kvartal 2003 vil bli utgitt 29. oktober Årsberetningen for Nordea vil være tilgjengelig på www.nordea.com rundt 3. mars. Denne rapporten utgis også i fire andre språkversjoner: dansk, finsk, svensk og engelsk. Hvis det skulle forekomme uoverensstemmelser mellom disse språkversjonene og den engelske, er det den engelske versjonen som gjelder. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00400/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00400/wkr0002.pdf The full report

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker