Nordea: Rapport 1. kvartal 2002

Rapport 1. kvartal 2002 Stabil underliggende utvikling · Samlede inntekter økte med 3 % sammenlignet med fjerde kvartal, mens totale kostnader var uendret · Justert for kjøpet av Postgirot Bank gikk kostnadene ned med 4 % · Underliggende tap på utlån betydelig redusert · Resultat eksklusive investeringsresultat økte med 4 % til EUR 409 millioner · Nedgang i investeringsresultat til EUR 4 millioner på grunn av svake markeder · Driftsresultat på EUR 371 millioner sammenlignet med EUR 468 millioner Synergieffekter i rute · Akkumulerte synergieffekter fra fusjonene på EUR 209 millioner · Integrasjon av Postgirot Bank foran planen · Flere "2. fase prosjekter" påbegynt Fremgang på strategiske områder · Utskillelsen av General Insurance fortsetter etter planen · Nesten 3 millioner nettbankkunder ved utgangen av mars 2002. Målet for året hevet til 3,3 millioner · Sterk inngang, 13 % (på årsbasis), midler til forvaltning økte til EUR 108 milliarder "Vi rapporterer stabil finansiell utvikling med kostnadskontroll og utlånstap under 2001-nivået. Vi har fortsatt med fusjonsintegrasjonen og levert synergieffekter i henhold til planene, og vi har gjort de nødvendige forberedelser for den andre fasen av integrasjonen og levert synergieffekter etter planen som vil ytterligere utvikle vår sterke og unike markedsposisjon", sier Thorleif Krarup, konsernsjefen i Nordea. Thorleif Krarup Konsernsjef - Det vil bli avholdt telekonferanse med ledelsen 24.04.02 kl. 19.00, sentraleuropeisk tid. (Vennligst ring +44 (0)20 8781 0577 passord Nordea, 10 minutter på forhånd.) - Denne kvartalsrapporten er tilgjengelig på Internett. - En lysbildepresentasjon er tilgjengelig på Internett. For ytterligere informasjon: Arne Liljedahl, Group CFO/EVP +46 8 614 7996 Sigurd Carlsen, Head of Investor Relations +46 8 614 7852 (eller +46 70 204 9878) Erik Evrén, Head of Group Media Relations +46 8 614 8611 (eller +46 70 946 5389) Finansiell kalender: Generalforsamlingen vil bli avholdt 24. april. Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2002 vil bli offentliggjort 22. august. Capital Markets-dagen vil bli avholdt 23. september i London. Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2002 vil bli offentliggjort 22. oktober. Denne rapporten utgis også i fire andre språkversjoner: dansk, finsk, svensk og engelsk. Hvis det skulle forekomme uoverensstemmelser mellom disse språkversjonene og den engelske, er det den engelske versjonen som skal være gjeldende. Denne kvartalsrapporten er ikke gjennomgått av revisor. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet, og virksomheten drives gjennom fire forretningsområder: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking, Asset Management & Life, og General Insurance. Nordeagruppen har nesten 11 millioner kunder, 1 245 bankfilialer og 125 forsikringskundesentre i 22 land. Nordeagruppen er en verdensleder innen nettbank, med nesten 3 millioner nettbankkunder. Nordeaaksjen er notert i Stockholm, Helsinki og København. www.nordea.com ( ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/24/20020424BIT00230/wkr0001.doc The Full Report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/24/20020424BIT00230/wkr0002.pdf The Full Report

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker