Nordea Economic Outlook, mars 2016: Det verste kan være bak oss

Så langt har norsk økonomi håndtert oljeprisfallet forbausende bra, tross alt. Nedturen i norsk økonomi er, og vil trolig forbli, en oljehistorie. Med en oljepris på vei opp kan vi ha det verste bak oss.

Veksten i fastlandsøkonomien stoppet opp i annet halvår i fjor, trukket ned av fallende aktivitet i oljerelaterte næringer. Nedturen i oljerelaterte næringer fortsetter nok, men grei vekst i etterspørselen i resten av økonomien og svak krone bidrar til å dempe fallet. Oljebremsen er likevel så kraftig at arbeidsledigheten øker noe og styringsrenten vil komme videre ned.

I den nye utgaven av Nordeas makroøkonomiske rapport «Nordea Economic Outlook», som publiseres i dag, anslår økonomene i Nordea at Norges Bank vil kutte renten tre ganger til i løpet av året. Det vil holde kronekursen svak og forbruksveksten oppe.

- Vi regner med at veksten i fastlandsøkonomien nådde bunnen i annet halvår i fjor. Oljerelaterte næringer vil gradvis trekke litt mindre ned enn før, mens økende vekst i offentlig etterspørsel trekker opp. 2017 kan vise seg å bli året det snur til det bedre, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.

Mange håpet at renteøkningen fra Federal Reserve mot slutten av fjoråret skulle markere et vendepunkt for pengepolitikken også utenfor USA. I stedet har vi fått ytterligere rentekutt inn i negativt terreng i mange land. Negative renter fremstår som et våpen som nå brukes i en internasjonal valutakrig.

- Også Norges Bank kan bli presset inn i en krig de trolig ikke ønsker å være deltaker i, sier Olsen i Nordea. Skulle krona styrkes kraftig er veien til negativ styringsrente kort. Vårt hovedbilde er imidlertid at det ikke blir behov for ekstreme tiltak i den økonomiske politikken her hjemme.

Du kan lese hele rapporten på http://ndea.mk/22d1o53


For mer informasjon:
Kjetil Olsen, sjeføkonom, 22 48 79 56 (kol@nordea.com)
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (erik.bruce@nordea.com)
Thina M. Saltvedt, sjefanalytiker, 22 48 79 93 (thina.margrethe.saltvedt@nordea.com)
Joachim Bernhardsen, analytiker 22 48 79 13 (joachim.bernhardsen@nordea.com)
Christian Steffensen, Pressesjef, 40882373 (christian.steffensen@nordea.no)

Tags:

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker