Nordea fikk medhold i skattesak i Norge

Nordea fikk medhold i skattesak i Norge Høyesterett i Norge har i dag avsagt dom i skattesaken Kreditkassen har anlagt mot staten vedrørende skattemessig behandling av preferansekapitalen banken ble tilført i 1991. Retten har lagt til grunn at det omtvistede beløpet på ca. 2,7 mrd. kroner verken skal regnes som skattepliktig inntekt eller redusere ligningsmessig underskudd. Det omtvistede fremførbare underskuddet på 2,7 mrd. kroner er ikke reflektert i Kreditkassens balanse pr. 31. mars 2001. Dommen medfører således at bankens fremførbare underskudd vil øke med 2,7 mrd. kroner, hvilket innebærer en fremtidig skattebesparelse på inntil ca. 750 mill. kroner, som vil bli inntektsført i regnskapet for 2. kvartal 2001. Kontaktpersoner: Arne Liljedahl, Chief Financial Official, +46 8 614 79 96 Sigurd Carlsen, Investor Relations, +46 8 614 78 52 Erik Evrén, Group Media Relations, +46 8 614 86 11 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/27/20010627BIT00960/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/27/20010627BIT00960/bit0002.pdf

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker