Nordea fikk medhold i skattesak i Norge

Nordea fikk medhold i skattesak i Norge Høyesterett i Norge har i dag avsagt dom i skattesaken Kreditkassen har anlagt mot staten vedrørende skattemessig behandling av preferansekapitalen banken ble tilført i 1991. Retten har lagt til grunn at det omtvistede beløpet på ca. 2,7 mrd. kroner verken skal regnes som skattepliktig inntekt eller redusere ligningsmessig underskudd. Det omtvistede fremførbare underskuddet på 2,7 mrd. kroner er ikke reflektert i Kreditkassens balanse pr. 31. mars 2001. Dommen medfører således at bankens fremførbare underskudd vil øke med 2,7 mrd. kroner, hvilket innebærer en fremtidig skattebesparelse på inntil ca. 750 mill. kroner, som vil bli inntektsført i regnskapet for 2. kvartal 2001. Kontaktpersoner: Arne Liljedahl, Chief Financial Official, +46 8 614 79 96 Sigurd Carlsen, Investor Relations, +46 8 614 78 52 Erik Evrén, Group Media Relations, +46 8 614 86 11 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/27/20010627BIT00960/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/27/20010627BIT00960/bit0002.pdf

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker