Nordea General Insurance går inn i Estland

Nordea General Insurance går inn i Estland Nordea planlegger å gå inn i skadeforsikringsmarkedet i Estland i januar 2002. Nordea General Insurance (Tryg-Baltica) og Nordika Kindlustus har undertegnet en avtale slik at Nordea vil overta skadeforsikringsvirksomheten nå drevet av Nordika Kindlustus. Tryg- Baltica vil overta skadeforsikringsporteføljen, de ansatte og de forretningsrelaterte eiendelene fra Nordika Kindlustus og vil lede driften fra og med januar 2002. Avtalen er avhengig av flere forhåndsbetingelser, inkludert tilfredsstillende due diligence, samtykke fra visse tredjeparter og godkjennelse av estiske myndigheter. Livsforsikringsselskapet, Nordika Elukindlustus, er ikke en del av avtalen og vil fortsette å bli drevet som et uavhengig selskap. Nordika Kindlustus er nummer fem på det estiske skadeforsikringsmarkedet med 5 % markedsandel. Nordika tilbyr alle typer skadeforsikringsprodukter, med særfokus på bilansvarsforsikring. Selskapet ble startet i 1990 og har 92 ansatte. Hovedkontoret er i Tallinn og selskapet har virksomhet i alle de større byene i landet. Estland er en del av Nordeas kommende hjemmemarked og konsernets skadeforsikringsvirksomhet vil fokusere på kommersiell og privat forsikring og samarbeid med Nordeaenhetene i Estland (Merita Banks Estlandsfillial og Nordea Finance Estonia). Nordea Bank har gjort forretninger i Estland siden 1995. Hensikten er at Tryg-Baltica vil drive sin forsikringsvirksomhet gjennom et nytt estisk datterselskap, der det vil være største aksjonær. Den europeiske utviklingsbanken (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) og en privat investor, Pjotr Sedin, som tidligere var formann i bedriftsforsamlingen i Nordika Kindlustus, vil bli tilbudt en 20 % andel hver av selskapet. Nordea General Insurance omfatter Tryg-Baltica, det største skadeforsikringsselskapet i Danmark, Vesta, det tredje største skadeforsikringsselskapet i Norge samt andre virksomheter i Finland og Polen. Ytterligere informasjon: Henrik B. Winther Senior Vice President, Tryg-Baltica , +45 4420 3090 Troels Brøndsted, Head of Communication, Tryg-Baltica, +45 4420 3070 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00760/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00760/bit0002.pdf

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker