Nordea har søkt om notering av Nordea Holding Abp på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Stockholm og Nasdaq Copenhagen

Nordea Bank AB (publ) har i dag på vegne av det heleide datterselskapet Nordea Holding Abp (“Nordea Finland”) søk om opptak av Nordea Finlands aksjer for handel på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Stockholm og Nasdaq Copenhagen.

Søknaden er et ledd i forberedelsene til den planlagte flyttingen av morselskapet til Finland. Under forutsetning av at flyttingen gjennomføres, som blant annet krever et vedtak på Nordeas generalforsamling 15. mars 2018 og at Nasdaq Helsinki, Nasdaq Stockholm og Nasdaq Copenhagen godkjenner søknaden, er hensikten at handelen i Nordea Finlands aksje kan begynne i løpet av høsten.

For mer informasjon:
Claes Eliasson, fungerende leder av Group External Communications, +46 72 141 67 12

Informasjonen ble levert til publisering, via kontaktpersonen over, kl. 08:00 CET 2. februar 2018.

Tags:

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker