Nordea har søkt om notering av Nordea Holding Abp på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Stockholm og Nasdaq Copenhagen

Nordea Bank AB (publ) har i dag på vegne av det heleide datterselskapet Nordea Holding Abp (“Nordea Finland”) søk om opptak av Nordea Finlands aksjer for handel på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Stockholm og Nasdaq Copenhagen.

Søknaden er et ledd i forberedelsene til den planlagte flyttingen av morselskapet til Finland. Under forutsetning av at flyttingen gjennomføres, som blant annet krever et vedtak på Nordeas generalforsamling 15. mars 2018 og at Nasdaq Helsinki, Nasdaq Stockholm og Nasdaq Copenhagen godkjenner søknaden, er hensikten at handelen i Nordea Finlands aksje kan begynne i løpet av høsten.

For mer informasjon:
Claes Eliasson, fungerende leder av Group External Communications, +46 72 141 67 12

Informasjonen ble levert til publisering, via kontaktpersonen over, kl. 08:00 CET 2. februar 2018.

Tags:

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker