Nordea kjøper gjenværende aksjer i Nordisk Renting

Nordea kjøper gjenværende aksjer i Nordisk Renting Nordea har gjennom Nordea Bank Finland Plc kjøpt de resterende 60 % av aksjene i Nordisk Renting AB fra 3i Group Plc og det svenske Sjätte AP- fonden. Nordea eier allerede 40 % av Nordisk Renting og har nå benyttet seg av retten til å kjøpe de resterende aksjene. Opsjonen kan benyttes fra 1. januar 2003. Kjøpsprisen er rundt EUR 118 millioner (SEK 1.075 millioner). Kjøpet av de resterende aksjene i Nordisk Renting gir større fleksibilitet for Nordeas engasjement i selskapet, som nå er under vurdering. Kjøpet er avhengig av godkjenning av de relevante konkurransemyndighetene og vil bare få en marginal effekt på Nordeas ordinære resultat. Nordisk Renting kjøper, eier og utvikler eiendommer til langsiktig utleie. For mer informasjon henvises til www.nordiskrenting.se. For mer informasjon: Jakob Grinbaum, Executive Vice President, leder av Group Treasury, +46 8 614 7891 Erik Evrén, leder av Group Media Relations, +46 8 614 8611 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/09/20030109BIT00460/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/09/20030109BIT00460/wkr0002.pdf

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker