Nordea kjøper Postgirot Bank - styrker konkurranseevnen og utvider kundebasen

Nordea kjøper Postgirot Bank - styrker konkurranseevnen og utvider kundebasen · Nordea kjøper svenske Postgirot Bank og styrker sin konkurranseevne på viktige vekstområder som betalingsformidling og likviditetsstyring · Nordea utvider sin kundebase i Sverige gjennom Postgirot Banks 1,3 millioner kunder, som vil bli tilbudt Nordeas komplette utvalg av finansielle tjenester · Nordeas og Postgirot Banks produkter og tjenester kompletterer hverandre, noe som styrker Nordeas stilling i Norden · Kundene til Nordea og Postgirot Bank vil få bedre betalingstjenester og et meget bredt utvalg av banktjenester av høy kvalitet. · Prisen for oppkjøpet er SEK 4,1 milliarder (EUR 440 millioner) Utvider på et vekstområde Markedet for betalingstjenester vokser raskt og er i hurtig endring gjennom introduksjonen av ny teknologi og nye betalingssystemer. Effektive likviditetsstyringsløsninger er i økende grad viktig for Nordeas kunder. Postgirot Bank har en betydelig posisjon på det svenske markedet for betalingstjenester og gjennom oppkjøpet vil Nordea forbedre sin stilling. Oppkjøpet er attraktivt av tre grunner: · Styrket konkurranseevne innen betalingsformidling i Sverige. Postgirot Bank er en viktig leverandør av papirbaserte og elektroniske betalingstjenester av høy kvalitet i Sverige (se vedlagte fakta). Postgirot Bank har lykkes med å utvikle en rekke elektroniske tjenester. Kvaliteten på disse er meget høy, selv i internasjonal sammenheng. Selskapets systemer og kundeforbindelser med en lang rekke svenske selskaper er viktige for å skape et effektivt betalingssystem. Fusjonering av kompetansen til Nordeas e-tjenester i Solo og Postgirot Bank vil skape bedre, raskere og mer effektive betalingstjenester for kundene, i sær på likviditetsstyringsområdet. · Økt forretningsvolum. Oppkjøpet gir utmerkede muligheter for kryssalg til Postgirot Banks 1,3 millioner kunder. Av disse er ca. 70 % ikke Nordea-kunder i dag. Kundene vil bli tilbudt et bredt utvalg av finansielle produkter og tjenester av høy kvalitet, og det forventes at dette vil generere ytterligere forretningsvolum, for eksempel gjennom økte lån og innskudd. I løpet av år 2000 var Postgirot Banks gjennomsnittlige innskudd på EUR 3,8 milliarder og gjennomsnittlige kundelån var på EUR 1,2 milliarder. Postgirot Banks samlede aktiva utgjorde EUR 7.7 milliarder ved utgangen av 2000. · Styrket konkurransedyktighet innen internasjonal betalingsformidling. Postgirot Bank har et velutviklet system for internasjonale betalingsoverføringer, for eksempel gjennom sitt samarbeid med postgirosystemene i andre europeiske land. Sammen kan Nordea og Postgirot Bank tilby sine kunder ytterligere betalingskanaler. Som et resultat av oppkjøpet, kan betalinger fra Nordeas kunder i de andre nordiske landene til alle større selskaper i Sverige gjøres raskere. "Kjøpet av Postgirot Bank er en utmerket vekstmulighet som ytterligere vil styrke vår stilling som det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Kunder vil få bedre og raskere betjening når det gjelder betalingsformidling. I tillegg sørger vi for at svenske kunder fortsatt vil ha fordel av alternative betalingsløsninger", sier Thorleif Krarup, Nordeas konsernsjef. Postgirot Bank vil bli en del av Nordens største finansinstitusjon, med betydelige resurser for ytterligere utvikling av produkter og tjenester. "Postgirot Bank, Nordea og alle våre kunder er alle vinnere. Jeg er meget fornøyd med at det er Nordea som har valgt å kjøpe Postgirot Bank. Vi kompletterer hverandre godt og dette gir fordeler for Postgirot Banks og Nordeas kunder, sier Postgirot Banks administrerende direktør Per- Eric Skotthag. Finansielle forhold Kjøpet skjer til en kontant pris på SEK 4,1 milliarder (EUR 440 millioner) pluss nettoresultatet generert fra 1. januar 2001 inntil transaksjonen er gjennomført. Goodwill som oppstår som et resultat av oppkjøpet er beregnet til ca. EUR 215 millioner, inkludert restruktureringskostnader på ca. EUR 20 millioner, og vil bli amortisert over ti år. Netto årlige synergieffekter fra oppkjøpet er beregnet til EUR 20 millioner etter tre år. Kostnadssynergiene er beregnet til EUR 30 millioner. Inntektssynergiene, inkludert både kryssalggevinster og potensielle inntektstap, vil etter beregningene bli negative, basert på konservative prognoser. Allerede i det første året er oppkjøpet forventet å ha en positiv effekt på resultat per aksje, etter amortisering av goodwill. Effekten av transaksjonen på Nordeas kjernekapitaldekning er marginal, ca. 0,2 prosentpoeng. Oppkjøpet, som formelt vil gjøres av Nordbanken AB, er gjenstand for godkjenning av det svenske Kredittilsynet og EU-kommisjonen. Transaksjonen forventes gjennomført innen 2-6 måneder, avhengig av nødvendige godkjennelser. Pressekonferanse og presentasjoner En kopi av presentasjonen fra pressekonferansen tirsdag 31. juli (se separat invitasjon) kan lastes ned fra www.nordea.com tirsdag 31. juli kl. 12.00. Opplysninger om Postgirot Bank er tilgjengelig på www.postgirot.se. Ytterligere informasjon Lars G Nordström, Head of Retail Banking +46 8 614 78 07 Magnus Falk, Head of Retail Banking Sweden, CEO of Nordbanken +46 8 614 78 33 Arne Liljedahl, Chief Financial Officer +46 8 614 79 96 Sigurd Carlsen, Investor Relations +46 8 614 78 52 Ann-Leena Mikiver, Head of Communications Sweden +46 8 614 90 07 Fakta om Postgirot Bank Postgirot Bank har utført betalingsformidling siden 1925. Selskapets bankvirksomhet startet 1. mars 1994 i forbindelse med omdannelsen av Posten til et offentlig aksjeselskap. Tjenestene som tilbys inkluderer innbetalings- (inkasso) og utbetalingsprodukter (faktura) i Sverige, cash pools for likviditetsstyring for bedrifter, elektronisk fakturering og internasjonale betalinger. Postgirot Bank tilbyr også andre produkter, som kortbaserte betalingsprodukter, og har utviklet flere e-tjenester som for eksempel ePostgiro, eFaktura og eKöp. Postgirot Bank tilbyr grunnleggende banktjenester, inkludert innskudd, lønns- og kassakreditt og kortsiktige pengemarkedslån. Postgirot Bank har ingen filialer for kassetjenester, men tilbyr sine tjenester gjennom det svenske Postverket. Postgirot Banks hovedkvarter ligger i Stockholm. I tillegg er det produksjon i Tierp, Norrköping og Malmö. Kundeservice og telesenterfunksjonene er i Eskilstuna. Det er salgspersonale i ca. 20 byer rundt om i Sverige. Postgirot Bank har 425 000 bedriftskunder og 850 000 personkunder. 2000 Driftsinntekter, EUR 431 mill. Driftskostnader, EUR 360 mill. Driftsresultat, EUR 72 mill. Nettoresultat, EUR 53 mill. Egenkapitalrentabilit 21,1 et, % Totale aktiva, EUR 7,7 mrd. Innskudd, 3,8 gjennomsnitt, EUR mrd. Utlån, gjennomsnitt, 1,2 EUR mrd. Risikovektede 2,4 eiendeler, EUR mrd. Aksjekapital, EUR 252 mill. Kjernekapitaldekning, 10,4 % Betalingsvolum, EUR 541 mrd. Ansatte, gjennomsnitt 2 187 SEK-beløp er blitt konvertert til EUR til en kurs på 9,29. Pressekonferanse om Nordeas kjøp av Postgirot Bank Velkommen til Nordeas og Postens pressekonferanse i anledning av Nordeas oppkjøp av Postgirot Bank. Nordea vil være vert og pressekonferansen holdes i konsernets konferanselokaler i Stockholm. Tid: Tirsdag 31. juli 2001, kl. 11.00 CET Sted: Hörsalen, Smålandsgatan 24, Stockholm Deltagere på pressekonferansen: Thorleif Krarup, konsernsjef Lars G Nordström, Head of Retail Banking Magnus Falk, Head of Retail Banking Sweden Lennart Grabe, konsernsjef Posten Per-Eric Skotthag, Adm. Dir., Postgirot Bank Nordeas presentasjonsmateriale fra pressekonferansen vil bli lagt ut på www.nordea.com. Dette skjer kl. 12.00 CET. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/07/31/20010731BIT00080/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/07/31/20010731BIT00080/bit0002.pdf

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker