Nordea kommenterer medieforespørsel om pågående etterforskning innledet av dansk påtalemyndighet


I forrige uke fikk Nordea Bank i Danmark som forventet besøk av representanter for den danske påtalemyndigheten (den danske statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK), siden de nå formelt har åpnet en etterforskning.

- Besøket var ventet. Det skjer i forlengelsen av påbudene det danske Finanstilsynet offentliggjorde i juni 2016 om overtredelse av regelverket for bekjempelse av hvitvasking (AML) i Nordea Bank Danmark A/S. På det tidspunktet ble saken – i henhold til danske rutiner – overført til påtalemyndigheten for videre etterforskning, sier Julie Galbo, Chief Risk Officer hos Nordea Bank AB.


I juni 2015 foretok det danske Finanstilsynet en undersøkelse av hvordan Nordea Bank Danmark A/S hadde overholdt regelverket for bekjempelse av hvitvasking. Undersøkelsen førte til kritikk fra Finanstilsynet, og den 17. august 2016 ble saken i henhold til danske rutiner overført til påtalemyndigheten for videre etterforskning.


- Vi fokus
erer på å samarbeide fullt ut med påtalemyndigheten, og vi er opptatt av å sikre tilgang til all relevant informasjon, sier Julie Galbo og fortsetter:

- Denne saken går tilbake til sommeren 2015, og vi er fornøyd med at prosessen nå fortsetter. Vi håper at vi kan avslutte saken i samarbeid med den danske påtalemyndigheten så snart som mulig.


I juni 2015 startet Nordea opp et program for bekjempelse av hvitvasking (AML). Programmet jobber med å sikre robuste konsernomfattende standarder og rutiner. Som en del av dette arbeidet samlet vi de fleste oppgavene knyttet til bekjempelse av hvitvasking, som vedrører «Kjenn-din-kunde», sanksjonsscreening og transaksjonsovervåkning, i én sentral enhet. Videre jobber vi med å styrke funksjoner og rutiner for etterlevelse av lover og regler. I dag jobber til sammen 1500 medarbeidere på heltid med disse oppgavene. Å få avsluttet den pågående etterforskningen går hånd i hånd med dette arbeidet
.

For mer informasjon:

Stine Wind, pressesjef, Danmark, +45 40 45 10 72

Tags:

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker