Nordea legger frem resultat for 4. kvartal 2016 torsdag 26. januar 2017

Rapporten vil bli offentliggjort rundt kl. 07.00 CET.

Pressekonferanse

Tid: 09.00 CET. Registrering fra kl. 08.30 CET. Av sikkerhetsgrunner må gyldig ID fremvises.
Sted: Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm.

For å delta, vennligst kontakt: Petter Brunnberg i Nordea på e-post: petter.brunnberg@nordea.comKonsernsjef Casper von Koskull presenterer resultatene.
Presentasjonen gis på engelsk og kan følges direkte på
www.nordea.com der også presentasjonsmaterialet blir publisert. Etter presentasjonen svarer Torsten Hagen Jørgensen, Group COO og visekonsernsjef, på spørsmål.


Internasjonal telefonkonferanse for analytikere  

Tid: 14.00 CET.


Torsten Hagen Jørgensen, Group COO og visekonsernsjef, Ari Kaperi, leder av Group Credit Risk Management og Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, vil delta.

Etter en kort presentasjon fra ledelsen blir det anledning til å stille spørsmål. 

For å delta ringer du +44 (0)20 3427 1908, kode 7166835 senest kl. 13.50 CET.


Et opptak av telefonkonferansen vil bli lagt ut på
www.nordea.com etter konferansen. Opptaket vil også være tilgjengelig på telefon +44 (0) 20 3427 0598 frem til 2. februar. Kode: 7166835.

Presentasjon for analytikere og investorer i London 27. januar
Tid: 08.00 GMT.

Sted: The Langham, 1c Portland Place, Regent Street, London W1B 1JA

Torsten Hagen Jørgensen, Group COO og visekonsernsjef, Ari Kaperi, leder av Group Credit Risk Management og Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, og Pawel Wyszynski, senior IR Officer, deltar. Presentasjonen med spørsmål og svar forventes å vare rundt én time.

For å delta, vennligst kontakt Truc Ngo
hos J.P. Morgan på e-post: truc.n.ngo@jpmorgan.com.

Rapport på engelsk og svensk

Rapporten publiseres på engelsk og svensk. Pressemeldingen med et sammendrag av resultatene publiseres på dansk, engelsk, finsk, norsk og svensk.

For mer informasjon:

Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 515
Helga Baagøe, fungerende leder av Group Communications, +46 721411807

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker