Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og

pensjonsforsikringsmarkedet i Norge, fikk et resultat før skatt etter årets seks første måneder på 253 millioner kroner, mot 231 millioner kroner etter samme periode i fjor.

Premieinntektene i Nordea Liv i årets seks første måneder ble 4.534 millioner kroner, mot 4.894 millioner kroner i samme periode i 2012. Nedgangen skyldes stans i nytegningen av kontrakter med rentegaranti.

Nordea Livs markedsandel knyttet til individuelle produkter med investeringsvalg var i henhold til markedsstatistikken til Finans Norge (FNO) 56,8 prosent ved utgangen av første kvartal i år. Markedsandelen for innskuddspensjon for bedriftskunder var tilsvarende 16,4 prosent. Verftsgruppen Vard (tidligere STX) har i år valgt Nordea Liv som pensjonsleverandør for sine ansatte i Norge.

- Vi styrker vår posisjon både i bedrifts- og personkundemarkedet som følge av     godt samarbeid med bankrådgiverne i Nordea og salgsorganisasjonen til Tryg,        sier administrerende direktør Jørund Vandvik i Nordea Liv.

God avkastning

Nordea Livs resultat til kunder med rentegaranti i første halvår ble 921 millioner kroner, hvorav 655 millioner kroner er innenfor rentegarantien som i gjennomsnitt er ca 3,4 prosent på årsbasis. Av overskuddet utover rentegarantien er 225 millioner kroner avsatt til dekning av selskapets forpliktelser som følge av at levealderen i befolkningen øker.

Ved utgangen av første halvår var verdijustert avkastning for kunder som ikke selv bærer investeringsrisikoen i gjennomsnitt 2,8 prosent, mot 2,4 prosent på samme tidspunkt i fjor. Bokført avkastning var 2,1 prosent, mot 2,2 prosent etter første halvår i fjor. Avkastningen på selskapsporteføljen (eiers kapital) ble 1,1 prosent.

       - Nordea Liv har i løpet av andre kvartal redusert aksjeandelen i porteføljene med    

       rentegaranti, og børsuroen i ukene før halvårsskiftet fikk dermed ikke vesentlig

       betydning for avkastningen på midlene vi investerer for våre kunder og eier, sier

       Vandvik.

Netto avkastning i de vanligste fondene for bedriftskunder med innskuddspensjon, Nordea Aktiva Bedrift 50 og Nordea Vekstpensjon, var for begge fondene ved utgangen av juni 5,1 prosent.

____________________________________________________________________

Kontaktpersoner:

Adm. direktør Jørund Vandvik                      Telefon 98 28 01 01

Økonomidirektør Jørn Nøstdal                       Telefon 98 28 02 30

Tags:

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker