Nordea og DNB har fullført sammenslåingen av sine baltiske virksomheter

25. august 2016 besluttet Nordea og DNB å slå sammen virksomhetene sine i Estland, Latvia og Litauen og skape en ledende uavhengig leverandør av finansielle tjenester i Baltikum. Sluttføringen av avtalen var betinget av godkjennelse fra myndighetene. Etter å ha mottatt alle nødvendige godkjennelser fra de respektive offentlige organene, ble avtalen sluttført i dag.

Luminor vil være den tredje største finansielle virksomheten i den baltiske banksektoren med en markedsandel på 16 % for innskudd og 23 % for utlån. Luminor vil omfatte rundt 350 000 Nordea-kunder og 930 000 DNB-kunder i de tre landene. Banken får rundt 3000 medarbeidere og rundt EUR 15 milliarder i eiendeler. Samlede brutto utlån blir på EUR 12 milliarder, inkludert lån til både privatpersoner og bedrifter, og innskudd blir på EUR 9 milliarder. Luminor vil ha en ren kjernekapitaldekning på 17 % og en ren kjernekapital på EUR 1,6 milliarder.

Nordea vil ha 56 % av de økonomiske rettighetene og 50 % av stemmerettene i den nye virksomheten. Fra 4. kvartal 2017 innregnes Luminor i Nordeas resultat etter egenkapitalmetoden.

For mer informasjon:
Claes Eliasson, fungerende leder av Group External Communications, +46 72 141 67 12

Tags:

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker