Nordea passerer 2000 bedriftskunder på e-handel

Nordea passerer 2000 bedriftskunder på e-handel Nordea som er nyskaper innenfor elektroniske banktjenester, har nå passert en milepæl med sine 2.000 bedriftskunder på e-handel. Med nesten 11 millioner kunder i Norden, et omfattende tjenestespekter på Internett og en stadig voksende kundemasse, kompletteres nå Nordeas mangesidige nett-tjenester med e-handelstjenester. Dette gir nye muligheter og merverdi for både person- og bedriftskunder. I Norge ble eBusiness kontrakt nr. 2000 inngått på slutten av år 2001. Firmaet Ide Data inngikk kontrakt på e-betaling like før årsskiftet. - Tjenester innen e-handel er en ny dimensjon innen elektroniske banktjenester og har, i tillegg til de allerede kjente elektroniske tjenestene, et potensiale for å øke den elektroniske bruken blant våre eksisterende 2,8 millioner nettbankkunder. Fordelen for bedriftskundene er billigere transaksjoner, og for deres kunder igjen bedre tilgjengelighet og kostnadsbesparelser. Tjenestene forventes å få bred aksept hos Nordeas nesten en million bedriftskunder, sier Bo Harald, leder for Electronic Banking i Nordea. Den velkjente og sikre dagligbank-tjenesten gjør det mulig med en pålitelig identifisering av Nordeas personkunder, de kan shoppe rundt i det største nordiske Internett-torget, Solo-torget, inngå avtaler med forskjellige bedrifter, gi informasjon til myndighetene, og motta eFaktura og betale dem med bare ett klikk. Volum er viktig for Electronic Banking, og dette krever utvikling av tjenester som har et bredt nedslagsfelt. Nordeas mest populære e- handelstjeneste er e-Betaling som betjener kundene til 1.814 nordiske bedrifter. Nordeas eFaktura brukes av 143 bedrifter, e-Identifikasjon og e-Signatur av 17 og e-Lønn av 33. Globalt er Nordea den ledende leverandøren av slike tjenester. -En Internett-verden innebærer helt nye veier for bankene når det gjelder å skape verdi for kundene. Uten tvil er den største fordelen vi har i Nordea at vi kan tilby bedriftskunder og offentlig sektor en så stor og variert person- og bedriftskundebase som bruker våre online- tjenester, sier Bo Harald. Nordea tilbyr det største spektret av elektroniske finansielle tjenester i verden, til over 2,8 millioner Internett-kunder, og er globalt ledende med hensyn til bruken av tjenestene. I fjor logget Nordeas kunder seg på Internett-tjenestene 76 millioner ganger og utførte over 88 millioner betalinger. For mer informasjon: Bo Harald, leder av Electronic Banking, tel. +358 9 165 42256, +358 50 64101 Pia Sarnala-Kallio, Electronic Banking, tel. +358 9 165 24970, +358 50 350 9743 Antti Tainio, Electronic Banking, tel. +358 9 24903, +358 50 68547 Dino Wachendorf, eBusiness, tel. +47 957 536 38, +47 22 48 81 11 Vedlagt: e-produktark www.nordea.com Produktark Nøkkelord om e-handel E-handel er et vidt konsept. Det omfatter alle aktivitetene i en bedrift som kan overføres på nettet (kjerneforretninger og støttefunksjoner som finansområdet og personalledelsen) E-betaling og Solo-torget Nett-kundene kan gjøre sikre online kjøp med e-betaling. Nordea har nå over 1.800 avtaler med leverandører som aksepterer e-betaling. Over 600 av dem er med på det elektroniske torget. Solo-torget er tilgjengelig på Nordeas lokale hjemmesider i Danmark. Finland, Norge og Sverige. Online kjøpere har dermed tilgang til et stort antall varer og tjenester - også via WAP og GPRS telefoner. For bedrifter som er med i elektronisk handel, er nett-kundene en ideell målgruppe: tilstrekkelig stor, med moderne holdninger, kjøpekraft og vant med online-aktiviteter. En bedrift som godtar e-betaling kan eliminere fakturering og kredittrisiko og dermed oppnå betydelige besparelser. Dette er særlig viktig når det er snakk om et stort antall transaksjoner med mindre beløp. Selgere som bruker e-betaling blir synlig på Solo-torget, og får tilgang til markeder og kjøpere i fire land, Danmark, Finland, Norge og Sverige. Nordeas lokale hjemmesider (nordea.dk, nordea.fi, nordea.no og nordea.se ) er blitt viktig portaler for en aktiv online-kunde som i gjennomsnitt bruker de elektroniske banktjenestene 4 til 5 ganger i måneden, og da stort sett via disse portalene. eFaktura eFaktura er en infrastruktur for presentasjon av fakturainformasjon - faktura sendes til kundens/kjøperens PC i stedet for med vanlig post. Bedriften sparer porto og kan tilby en bedre tjeneste i et interaktivt online kundemiljø. Kunden med eFaktura mottar fakturaen direkte på sin PC og bekrefter betalingen uten å måtte fylle ut noe. Med denne tjenesten kan kunden også knytte seg opp mot bedriftens online-tjeneste for å få mer informasjon. Det er lagt mest vekt på fakturering til personmarkedet. B-2-B fakturering vil bli det neste skrittet. E-Identifikasjon og E-Signature Mange selskaper og offentlig sektor har behov for å identifisere sine online-kunder. Allerede i 1992 tok de finske forsikringsselskapene i bruk e-Identifikasjon. Når det gjelder det offentlige, kan denne tjenesten for eksempel brukes til å sende informasjon til Patentstyret. Nett-kunder kan også undertegne avtaler med tredjemann ved å brukes sin elektroniske ID som signatur. Det er også et stort potensiale for elektronisk signatur av kontrakter. E-Lønn Den siste elektroniske tjenesten er e-Lønn som gjør det mulig for en ansatt å ta opp sin månedlige lønnslipp elektronisk via de elektroniske banktjenestene. M.a.o. å sende lønnslippen på papir vil ikke være nødvendig lenger. En vesentlig fordel er også at lønnslippen arkiveres elektronisk slik at brukeren lett kan finne tilbake til tidligere lønnsdetaljer. Dette produktet er ikke tilrettelagt i Norge. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/28/20020128BIT00180/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/28/20020128BIT00180/bit0002.pdf

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker