Nordea passerer milliongrensen i Sverige

Nordea passerer milliongrensen i Sverige - fra 37.000 til 1.040.000 Internett-kunder på tre år I desember fikk Nordea sin Internett-kunde nr. 1.000.000 i Sverige. Antall kunder øker kraftig i Nordeas hjemmemarked. Nordea ser fortsatt god vekst for elektroniske banktjenester i hele det nordiske området og har derfor en ny prognose på 3,2 millioner kunder i løpet av 2002. Ny prognose for 2002 Antall Internett-kunder øker meget sterkt. Nordea har nå 1.040.000 Internett-kunder i Sverige - sammenlignet med 37 000 i 1999 da Nordea innførte Internett-tjenesten i Sverige. Dette betyr at milliongrensen er nådd i to av Nordeas hjemmemarkeder, Finland og Sverige. Nettbanken vokser kraftig i hele Nordea. For hele konsernet er antall Internett-kunder oppe i over 2,7 millioner som innebærer at målet for 2001 er nådd. Bruken av Internett-banken økte også kraftig i løpet av året. Totalt ble det foretatt 76 millioner pålogginger og 88 millioner betalinger, en økning på henholdsvis 38 og 40%. Nordea ser lyst på fremtidsutsiktene for Internett og høyner derfor målet for 2002 til 3,2 millioner kunder. Den viktigste grunnen er at flere kunder har tilgang til Internett via PC og mobiltelefoner og at bruken av disse øker. Overraskende nok er de nye Internett-kundene som er kommet til, jevnlig fordelt aldersmessig. Halvparten av de nye kundene i Sverige er over 50 år. E-tjenester til bedrifter En økt bruk innebærer også at kundenes krav til raske og avanserte tjenester for bankforretninger på Internett blir større. Nordea satser derfor på e-handelstjenester som gjør det mulig for person- og bedriftskunder å kjøpe og selge varer og tjenester på en sikker måte. Hos Nordea er disse tjenestene samlet under Solotorget. 645 bedrifter har sluttet seg til Solotorget for å selge sine varer og tjenester. Drøyt 1.800 butikker og bedrifter har avtale med Nordea om e-betaling. "Å bruke bankens eksisterende tjenester på Internett via PC og mobiltelefoner er en selvfølgelighet. At dette kan overføres til våre bedriftskunder er ikke like godt kjent. Vi har allerede investert i nye tjenester som gjør det lettere og billigere for kundene å handle og fakturere, og mer kommer. Solotorget gjør det mulig med kjøp og salg på hele det nordiske markedet. Men det viktigste er kundenes vaner og tillit. Teknikk kan man kjøpe for penger - vane skapes over tid og hard arbeid", sier Bo Harald, viseadministrerende direktør og leder for Electronic Banking i Nordea. Mer informasjon Bo Harald, viseadministrerende direktør og leder for Electronic Banking, Nordea +358 9 165 42256 Ingemar Borelius, leder for Internetbanktjänster, Sverige, +46 8 614 94 85 Ann-Leena Mikiver, informasjonssjef, Sverige, +46 8 614 90 07 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/04/20020104BIT00100/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/04/20020104BIT00100/bit0001.pdf

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker