Nordea Securities revurderer strategien og legger ned kontorene i London og New York

Nordea Securities revurderer strategien og legger ned kontorene i London og New York Som følge av en strategisk revurdering er det besluttet at Nordea Securities' virksomhet i London og New York skal opphøre umiddelbart. Beslutningen påvirker 40 medarbeidere i Equities, Research, Corporate Finance og Business Support, hvorav 31 er i London. - Beslutningen om å legge ned Nordea Securities' kontorer i London og New York har sammenheng med vår strategi om å fokusere på nordiske kunder. Etter vår vurdering vil markedet for børsintroduksjoner og emisjoner fortsatt være svakt. Lønnsomhet har topp-prioritet, og det er lite sannsynlig at Nordea Securities' virksomhet i London og New York vil bidra positivt i årene som kommer, sier Frans Lindelöw, leder av Nordea Securities. Nordea Securities kan nå fokusere mer på strategien som retter seg mot den nordiske kundebasen med økt vekt på å bedre stillingen i det svenske markedet. Ressursene og oppmerksomheten skal rettes mot kjernemarkedene der Nordea Securities kan dra nytte av Nordea-konsernets markedsdekning. Nedleggingen av kontorene vil redusere Nordea Securities' løpende kostnader med mer enn 10 millioner euro per år. Sammen med de tidligere kunngjorte nedbemanningene og kostnadskuttene som er gjort i forretningsenhetene og de geografiske områdene, er det totale kostnadsnivået redusert med 40 prosent i 2002. Nordeas andre aktiviteter i London og New York vil ikke bli berørt av nedleggingen. For mer informasjon: Frans Lindelöw, leder av Nordea Securities, +46 8 407 92 01 Erik Evrén, leder av Group Media Relations, +46 8 614 86 11 Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet, og virksomheten drives gjennom tre forretningsområder: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking og Asset Management & Life. Nordea- konsernet har mer enn 10 millioner kunder og 1 245 bankkontorer. Nordea er tilstede i 24 land. Nordea-konsernet er verdensleder innen nettbank, med 3,2 millioner nettbankkunder. Nordea-aksjen er notert i Stockholm, Helsinki og København. www.nordea.com ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/27/20021127BIT00470/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/27/20021127BIT00470/wkr0002.pdf

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker